BDAR
gdpr

 • The Main Office
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Jurgita Šiugždinienė
  Minister
  225
  Julija Būtėnaitė
  Chief specialist
  Agnė Kudarauskienė
  Viceministrė
  352
  Ramūnas Skaudžius
  Vice-Minister
  354
  Linas Obcarskas
  Vice-Minister
  345
  Gintautas Jakštas
  Vice-Minister
  226
  Violeta Nakova
  Chief specialist
  353
  Julius Lukošius
  Chancellor
  227
  Dominykas Žitkauskas
  Chief specialist
 • Advisers to the Minister
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Dainoras Lukas
  Patarėjas komunikacijos klausimais
  483
  Agnė Andriuškevičienė
  Patarėja bendrojo ugdymo klausimais. Programos „Tūkstantmečio mokyklos“ vadovė
  483
  Ignas Gaižiūnas
  Patarėjas bendrojo (įtraukiojo) ugdymo klausimais
  241
  Rasa Kulvietienė
  Patarėja mokslo klausimais. Projekto „Pasaulinio lygio mokslas“ vadovė
  241
  Andrius Zalitis
  Patarėjas aukštojo mokslo (studijų) klausimais
  483
  Alvija Černiauskaitė
  Public consultant
 • Specialists not assigned to any unit
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Sandra Ragėnaitė
  Chief adviser
  171
  Justina Kugytė
  Švietimo transformacijos (EdTech) projekto vadovė
  173
  Dainius Dzimanavičius
  Chief Officer for Personal and IT Data Protection
  9 (Šv. Jono g. 5)
  Arvydas Vaitiekėnas
  Chief Officer for Anti-Corruption Activities
  4 (Šv. Jono g. 5)
 • Attaché
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Milda Špėlytė-Letulienė
  Attaché for Education and Science
  Adresas: Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje, Rue Belliard 41-43, B-1040
  Jurgita Petrauskienė
  Attaché for Education and Science
 • Centralized Internal Audit Division
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Vaidilutė Streikutė
  Head
  Živilė Maškovienė
  Adviser
  Ona Lukauskienė
  Chief specialist
  Rasa Mikučiauskienė
  Chief specialist
  Vaida Ananeva
  Chief specialist
  Jolita Pašukonienė
  Chief specialist
  Aurelija Sinkevičienė
  Chief specialist
 • Communication Division
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Nomeda Baranauskienė
  Head
  235
  Paulina Janulytė
  Chief specialist
  229
  Daiva Banaitienė
  Chief specialist
  115
  Sigita Inčiūrienė
  Chief specialist
  229
  Alma Vijeikytė
  Chief specialist
  233
  Vaidas Karlonas
  Chief specialist
  229
  Vigilija Gudauskytė
  Senior specialist
  236
 • Division of Strategic Programmes
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Ričardas Ališauskas
  Head
  122
  Rita Dukynaitė
  Chief adviser
  123
  Giedrė Vėsulaitė
  Chief specialist
  123
  Ugnė Cibulskaitė
  Chief specialist
  121
  Asta Dilytė-Kotenko
  Chief specialist
  121
  Vilmantė Germanavičienė
  Chief specialist
  123
  Evelina Raudytė-Lipeikienė
  Senior specialist
  120
 • Sport Unit
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Rolandas Rolandas Zuoza
  Leader
  116
  Dalia Galnaitytė
  Adviser
  114
  Ilona Šimkūnaitė
  Adviser
  114
  Marek Kolosovski
  Chief specialist
  115
  Vidas Stankevičius
  Chief specialist
  114
  Inga Daukantienė
  Chief specialist
  115
  Laurynas Zibolis
  Chief specialist
  115
  Inga Gerulskienė
  Chief specialist
  115
 • Department of General Education
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Jolanta Navickaitė
  Director
  351
  • Pre-School and Primary Education Division
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Laima Jankauskienė
   Head
   347
   Ilona Grigaravičienė
   Chief specialist
   487
   Liucija Jasiukevičienė
   Chief specialist
   487
   Sandra Valavičiūtė
   Chief specialist
   487
  • Lower and Upper Secondary Education
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Irena Raudienė
   Head
   350
   Audronė Šuminienė
   Adviser
   349
   Jūratė Vosylytė-Abromaitienė
   Chief specialist
   346
   Gabija Kiaušaitė
   Chief specialist
   Elona Bagdanavičienė
   Chief specialist
   488
   Rimantas Jokimaitis
   Chief specialist
   346
   Loreta Graželienė
   Chief specialist
   346
   Vilija Sipaitė
   Chief specialist
   488
   Laima Rutkauskienė
   Chief specialist
   349
   Andrius Šarmavičius
   Chief specialist
   487
   Vilma Ferrari
   Chief specialist
   349
  • Division of Education Support
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Gražina Šeibokienė
   Head
   348
   Vilma Matulionienė
   Chief specialist
   486
   Daiva Vaišnorienė
   Chief specialist
   482
   Ieva Vedeikytė
   Chief specialist
   482
   Edita Paliulionienė
   Chief specialist
   482
   Lingailė Bagužienė
   Chief specialist
   486
   Kristina Valantinienė
   Chief specialist
   486
   Jurgita Bagdonaitė
   Chief specialist
   486
 • Education Quality and Regional Policy Department
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Aidas Aldakauskas
  Head
  234
  • Division of Regional Schools
   Address: Šv. Jono g. 5, Vilnius
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Jonas Vasiliauskas
   Head
   1
   Jolita Kutkaitytė-Pauliukienė
   Chief specialist
   8
  • Division of Schools Activity
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Alvydas Puodžiukas
   Head
   2
   Stanislava Strolaitė
   Adviser
   5
   Daiva Paškevičienė
   Chief specialist
   4
   Viktorija Znojevaitė
   Chief specialist
   5
   Egidijus Šteimantas
   Chief specialist
   216
  • Regional policy analysis division
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Virginijus Mažeika
   Head
   216
   Virginija Kazakauskienė
   Chief specialist
   3
   Alma Valevičiūtė
   Chief specialist
   215
   Jonas Vaščėga
   Chief specialist
   307
   Meilė Labeikytė
   Chief specialist
   4
   Gintautas Meilūnas
   Chief specialist
   4
   Jurga Zacharkienė
   Chief specialist
   111a
   Ramutė Kulikauskienė
   Chief specialist
   216
   Regina Pocienė
   Chief specialist
   301
   Alfonsas Meškys
   Chief specialist
   9
   Asta Paliokaitė
   Chief specialist
   217
   Lina Kantautienė
   Chief specialist
   3
   Beta Zaveckienė
   Chief specialist
   307
   Vaida Peciukonienė
   Chief specialist
   9
   Danutė Tarasevičienė
   Senior specialist
   318
   Aušra Jankauskienė
   Senior specialist
   113
   Gintaras Bakanas
   Senior specialist
   212
   Elena Stanienė
   Senior specialist
   4
   Danutė Šapalienė
   Chief specialist
   9
   Asta Vaznienė
   Chief specialist
   Jūratė Venckienė
   Chief specialist
   317
 • Department of Higher Education, Science and Technology
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Laima Taparauskienė
  Director
  476
  Loreta Žadeikaitė
  Chief adviser
  112
  Daina Lukošiūnienė
  Adviser
  480
  Jurgis Vasiliauskas
  Adviser
  477
  • Division of Higher Education Studies
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Giedrė Pačėsienė
   Head
   357
   Daiva Vipartienė
   Adviser
   357
   Indrė Mitkevičiūtė
   Chief specialist
   176
   Albertas Žalys
   Chief specialist
   480
   Audronė Opulskytė
   Chief specialist
   236
   Diana Kristina Paškonytė
   Chief specialist
   236
   Skirmantė Smalskytė
   Chief specialist
   478
   Salvinija Petrulytė
   Chief specialist
   478
   Eglė Remeisienė
   Chief specialist
   236
  • Division of Science
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Tadas Juknevičius
   Head
   268
   Jūratė Vlaščenkienė
   Chief specialist
   271
   Ginvilė Jekentienė
   Chief specialist
   270
   Marina Pociūtė
   Chief specialist
   270
   Aušra Gribauskienė
   Chief specialist
   271
   Diana Uždavinienė
   Chief specialist
   269
  • Technology and Innovation Division
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Zita Duchovskienė
   Head
   239
   Aistė Vilkanauskytė
   Adviser
   479
   Dainė Denisovienė
   Chief specialist
   479
   Jūratė Vizbarkienė
   Chief specialist
   477
   Jolanta Spurgienė
   Chief specialist
   479
 • Lifelong Learning Department
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Julius Jakučinskas
  Head
  363
  • Vocational Education Division
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Joana Vilimienė
   Head
   369
   Dalia Švelnienė
   Chief specialist
   370
   Jolanta Zabietienė
   Chief specialist
   370
   Romualda Kavaliauskienė
   Senior specialist
   370
   Rūta Žukauskaitė
   Chief specialist
   369
   Danutė Sinkevičienė
   Chief specialist
   369
   Goda Bartkevičienė
   Chief specialist
   370
   Audronė Gudonytė
   Chief specialist
   369
  • Non-Formal Education Division
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Tomas Pūtys
   Head
   368
   Aušra Birietienė
   Chief specialist
   367
   Emilija Bugailiškienė
   Chief specialist
   367
   Milda Petkauskaitė
   237
   Kamilė Kontrimaitė
   Chief specialist
   367
   Vida Janavičienė
   Chief specialist
   237
  • Teacher Activity Division
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Nijolė Putrienė
   Head
   366
   Ilona Valavičienė
   Chief specialist
   366
   Teresa Aidukienė
   Chief specialist
   365
   Audronė Razmantienė
   Chief specialist
   365
 • Finance Department
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Eglė Radėnienė
  Director
  364
  • Division of Financing Education
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Jolita Mackevičienė
   Head
   362
   Vitalija Naudžiuvienė
   Chief specialist
   361
   Danutė Bužinskienė
   Chief specialist
   360
   Rūta Povilaitienė
   Chief specialist
   360
   Jolanta Tankevičienė
   Chief specialist
   361
  • Division of Financing Reseach and Higher Education
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Kęstutis Gansiniauskas
   Vyriausiasis specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas
   358
   Viktorija Pachalkienė
   Chief specialist
   358
   Dovilė Puplinskaitė
   Chief specialist
   358
  • Public Procurement Division
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Gintaras Vaskela
   Head
   240
   Svajūnas Juodka
   Chief specialist
   240
  • Investment Division
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Laima Kvaraciejienė
   Head
   359
   Diana Sys
   Senior specialist
   359
   Edmundas Jonuška
   Chief specialist
   359
   Gintara Viskantė
   Senior specialist
   359
 • Department of the European Union Assistance Coordination
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Raimondas Paškevičius
  Head
  10
  • Investment Division
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Justė Zokaitienė
   Head
   1
   Inga Dundulienė
   Chief specialist
   8
   Egidija Kasperiūnienė
   Chief specialist
   8
   Asta Žurauskaitė
   Chief specialist
   6
   Kristina Bukauskienė
   Chief specialist
   9
   Vitalija Vitta
   Senior specialist
   6
   Dalia Meidutė-Birulienė
   Senior specialist
   6
   Kristina Jokšienė
   Senior specialist
   9
  • European Union Assistance Management Division
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Algminas Pakalniškis
   Head
   7
   Jolanta Sabaitė-Želvienė
   Adviser
   11
   Lina Janavičienė
   Chief specialist
   9
   Marius Jakubauskas
   Chief specialist
   11
   Jūratė Abdulskytė
   Chief specialist
   2
   Vytautas Čepas
   Chief specialist
   11
   Rimantė Rotkevičienė
   Chief specialist
   2
   Agnė Gaidamavičienė
   Chief specialist
   11
   Nerija Lučinskaitė
   Chief specialist
   6
 • International Cooperation and European Integration Department
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Jurga Strumskienė
  Director
  232
 • Division of Lithuanians Living Abroad
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Elvyra Buzienė
  Chief specialist
  484
  Daiva Žemgulienė
  Chief specialist
  484
  Rūta Stanaitienė
  Chief specialist
  484
  Rūta Ramanauskienė
  Senior specialist
  484
 • Law and Administrative Department
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Tomas Gedminas
  Teisės ir administravimo departamento Teisės skyriaus vyresnysis patarėjas, atliekantis Teisės ir administravimo departamento direktoriaus funkcijas
  103
  • Law Division
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Rūta Palevičienė
   Head
   104
   Olga Pacevičienė
   Adviser
   102
   Jurgita Šerpatauskienė
   Adviser
   101
   Enrika Skodminienė
   Chief specialist
   101
   Justina Budnikaitė
   Chief specialist
   105
   Giedrė Klusevičienė
   Chief specialist
   101
   Nadežda Kučaidze
   Chief specialist
   102
   Vaiva Pangonienė
   Chief specialist
   105
  • Human Resources Division
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Onutė Kacevičienė
   Head
   106
   Aira Dudėnienė
   Chief specialist
   107
   Lina Bernatavičienė
   Chief specialist
   108
   Rita Jucienė
   Chief specialist
   108
   Daina Kiršanskienė
   Chief specialist
   107
  • Information Systems and Personal Service Division
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Gintas Nugaras
   Deputy head
   175
   Aušra Ustinavičiūtė
   Chief editor
   118
   Reda Asakavičiūtė
   Chief editor
   118
   Edmundas Rupšlaukis
   Chief specialist
   172
   Danguolė Baliukynienė
   Chief specialist
   109
   Kristina Makauskienė
   Chief specialist
   117
   Jolanta Markevičienė
   Chief specialist
   117
   Rima Skeirienė
   Senior specialist
   118
   Darius Cibulskis
   Chief specialist
   175
   Ingrida Radzevičienė
   Chief specialist
   175
  • Property Management Division
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Elona Varanauskienė
   Vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjos funkcijas
   240
   Laura Jankauskaitė
   Chief specialist
   243
   Rūta Jablonskienė
   Chief specialist
   243
   Danutė Kirsnienė
   Chief specialist
   243
   Rita Jusienė
   Chief specialist
   243
 • Accounting Division
  Name surname
  Occupation