BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


ES Parama archyvas

Europos Komisija 2018 m. birželio 7 d. pateikė pasiūlymą dėl 2021–2027 metų naujos ES mokslinių tyrimų ir inovacijų  programos „Europos horizontas“. Programa skirta moksliniams tyrimams ir inovacijoms remti pradedant nuo koncepcijos iki panaudojimo rinkoje. Būsimajai ES mokslo ir inovacijų programai numatyta 100 mlrd. eurų suma.

Daugiau informacijos apie Europos Komisijos pasiūlymą.

Pirmasis ES valstybių narių apsikeitimas nuomonėmis dėl būsimos programos vyko 2018 m. liepos 18 d. neformalios ES mokslo ministrų Konkurencingumo tarybos metu. Rengiantis 2018 m. lapkričio 30 d. oficialios ES mokslo ministrų Konkurencingumo tarybos posėdžiui, informacija apie būsimą „Europos horizontas“ programą buvo pristatyta Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto posėdyje 2018 m. lapkričio 16 d. Pristatymą galima rasti čia: „ŠMM pristatymas Europos horizontas ERK 2018 11 16".

2019 m. sausio 24 d. Lietuvos mokslo taryboje vyko konferencija, skirta ES pagrindinei mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrajai programai – „Europos horizontas: naujos galimybės Lietuvos tyrėjams 2021-2027 m.“. Renginio metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pristatytą informaciją galima rasti čia: „ŠMSM prezentacija 2019 01 24 konferencijoje".

2019 m. kovo 20 d. Europos Parlamentas ir Taryba pasiekė laikiną bendrą susitarimą dėl programos „Europos horizontas“.

2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamentas patvirtino laikinąjį susitarimą.

Europos Komisijos prezentacija apie programą „Europos horizontas“

2019 m. vasarą Europos Komisija pakvietė visus suinteresuotuosius dalyvauti apklausoje, siekiant parengti pirmąjį „Europos horizonto“ strateginį planą.

Buvo surinktos daugiau nei 7000 respondentų nuomonės ir idėjos atliekant internetines apklausas. Beveik 4000 dalyvių dalyvavo nuodugniose diskusijose pirmosiose Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų dienose, kurios vyko Briuselyje 2019 m. rugsėjo 24–26 d.

Bendro projektavimo proceso rezultatai apibendrinti dokumente „Orientacijos į pirmąjį strateginį „Europos horizontas“ planą

2019 m. lapkričio 6 d. Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje konferencijų salėje Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Europos Komisija surengė seminarą, kurio metu pristatytos būsimosios 2021–2027 m. ES mokslo ir inovacijų programos „Europos horizontas“ naujovės. Renginio metu susirinkę dalyviai diskutavo, kaip galima tobulinti ES inovacijų ir mokslo finansavimą, kad jis veiktų kuo efektyviau – skatintų inovacijas, spręstų globalius iššūkius, keltų ES šalių konkurencingumą, didintų mokslo ir verslo bendradarbiavimą, kaip būtų galima kuo labiau supaprastinti procedūras, kad finansavimas pasiektų savo tikslą duoti ekonominę ir socialinę grąžą.

2020 m. Europos Komisija kvietė visus dalyvauti konsultacijose dėl pirmojo programos „Europos horizontas“ strateginio plano. Konsultacijos baigtos 2020 m. rugsėjo 18 d.

Tikimasi, kad gauta informacija padės įgyvendinti programą „Europos horizontas“, ypač antrąją programos veiklos sritį „Pasauliniai uždaviniai ir Europos pramonės konkurencingumas“.

2020 m. spalio 29 d. įvyko Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojama nuotolinė konferencija „Mokslas visuomenei: galimybės ir iššūkiai“, kurios II dalyje „Europos misijos. Lietuvos visuomenės ir tyrėjų vaidmuo Europos misijų įgyvendinime 2021-2027“ misijų valdybų nariai pristatė Europos misijas, o konferencijos dalyviai diskutavo, kaip Lietuva galėtų užtikrinti geresnį dialogą tarp mokslininkų ir visuomenės siekiant į misijas orientuotos kryptingos veiklos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-31