BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Meilės Lukšienės premija

2010 m. Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė Meilės Lukšienės premiją pedagogams už demokratiškumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo, tautiškumo, humanizmo ir kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą.

Premija siekiama įprasminti švietimo reformos pradininkės habilituotos daktarės Meilės Lukšienės atminimą ir skatinti jaunus pedagogus aktyviai įsitraukti į švietimo plėtotės darbus. Premijos laureatas įsipareigos tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas ir dalyvauti pažangiausių mokytojų sambūryje. Į premiją gali pretenduoti asmenys ne vyresni nei 35 metų. Premijos skyrimo komisija vertina kandidato pedagoginio darbo pradžią ir tolesnę veiklą, orientuotą į ugdymo demokratizavimą ir modernizavimą, sėkmingus edukacinius projektus, atsižvelgia į palankius esančių ir buvusių mokinių, tėvų atsiliepimus, sėkmingą bendradarbiavimą su kolegomis, lyderystę.

Kandidatūras premijai gali teikti patys asmenys, švietimo įstaigų vadovai, švietimo įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, švietimo asociacijos.

Premijos dydis – 120 BSI. Ji skiriama kiekvienais metais.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-26