BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Meilės Lukšienės premija

2010 m. Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė Meilės Lukšienės premiją pedagogams. Premijos tikslas – įprasminti švietimo reformos pradininkės habilituotos daktarės Meilės Lukšienės atminimą ir skatinti pedagogus aktyviai įsitraukti į švietimo plėtotės darbus. Premija skiriama pedagogams už demokratiškumo, humaniškumo, kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. Premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas.  

Premijos dydis – 120 BSI. Premija skiriama kasmet. 

Kandidatams premijai gauti taikomi Meilės Lukšienės ugdymo sampratą atliepiantys atrankos kriterijai: gera pedagoginio darbo pradžia ir tolesnė veikla, orientuota į ugdymo demokratizavimą ir modernizavimą; humaniškumo principais grįsta elgsena; tautiškai ir pilietiškai aktyvi veikla; drąsi, pripažinta praktika, kūrybinga veikla ugdymo procese; sėkmingi edukaciniai projektai; lyderystė mokykloje, mieste, rajone, kaime; palankūs esančių ir buvusių mokinių, tėvų atsiliepimai, talka kolegoms, sėkmingas bendradarbiavimas; veiklos perspektyva, orientuota į asmens brandinimą kultūrai ir Lietuvos ateičiai.        

Kandidatūras premijai turi teisę siūlyti pats kandidatas, švietimo įstaigų vadovai, švietimo įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, dalyvių susirinkimai (savininkai), mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, švietimo asociacijos, ministerija ir jai pavaldžios institucijos.

                     

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-20