BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premija

Paskelbtas 2022 metų Lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premijos konkursas

Prašymo svarstyti kandidatūrą pavyzdys

***

Lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premija ir jos skyrimo tvarka reglamentuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1189 patvirtintame Asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, rėmimo ir skatinimo tvarkos apraše. Premija konkurso būdu skiriama asmenims, vykdantiems ar vykdžiusiems lituanistinį švietimą užsienyje, už nuopelnus lituanistinio švietimo veikloje, mokinių, studentų pasiekimus. Kandidatams gauti premiją taikomi šie atrankos kriterijai:

1) praktinės veiklos rodikliai – ugdomų mokinių ar studentų laimėjimai ir pažanga (egzaminų, olimpiadų, konkursų, parodų, varžybų ir kiti sėkmingo mokymosi rezultatai);

2) aktyvi ir kūrybiška lituanistinio švietimo veikla;

3) pilietiškumo, tautinės tapatybės ir kitų vertybių diegimas lietuvių bendruomenei.

Kandidatų premijai gauti veiklą vertina švietimo, mokslo ir sporto ministro sudaryta Asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, rėmimo ir skatinimo komisija.

Lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premijos dydis – 50 bazinių socialinių išmokų (apie 2000 eurų). Konkursas skelbiamas kasmet iki gegužės 31 d.

Lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premiją yra laimėję Vidas Kavaliauskas, Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovas, lietuvių kalbos dėstytojas (2017 m.), Alvija Černiauskaitė, Londono darželio/mokyklos „Obelėlė“ vadovė, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos Švietimo komisijos pirmininkė (2018 m.), Irena Gasperavičiūtė, Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos lietuvių kalbos mokytoja (2019 m.), Jurgita Urbelienė, Airijos Aukštesnio lygio kalbų agentūros (Post-Primary Languages Ireland) lietuvių kalbos plėtros pareigūnė, lietuvių kalbos mokytoja (2020 m.), Gailutė Urbonaitė-Narkevičienė, JAV Bostono lituanistinės mokyklos direktorė, lietuvių kalbos mokytoja (2021 m.).

Premijos skyrimą reglamentuojantis Asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, rėmimo ir skatinimo tvarkos aprašas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-30