BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Etatinis apmokėjimas 12
  • 1.

   Kaip sudaromas etatas pradinio ugdymo mokytojui?

   Etatą sudaro 1512 val. per metus: kontaktinės valandos, pasiruošimas, mokinių pasiekimų vertinimas, vadovavimas klasei (1010–1410 val. per metus). Etatas galės būti formuojamas, kai pamokoms teks ne mažiau kaip 700 val. per metus. Pamokoms skiriama iki 888 val. per metus, pradedantiesiems – iki 756 val. per metus, pasiruošimui ir pasiekimų vertinimui – ne mažiau kaip 50–60 proc. nuo kontaktinių valandų, pradedantiesiems – ne mažiau kaip 70–80 proc. nuo kontaktinių valandų pagal klasės dydį, vadovauti klasei (grupei) – ne mažiau kaip 152–210 valandų pagal klasės dydį.

   Valandos veikloms mokyklos bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui (102–502 val. per metus). Etatui privalomos 102 val. per metus, kitos valandos (iki 400 val. per metus) skiriamos, atsižvelgiant į patvirtintą veiklų sąrašą ir mokytojo atliekamas veiklas.

   Atnaujinta: 2022 01 07

  • 2.

   Ką daryti pradinio ugdymo mokytojui, jeigu jam nesusidaro etatas?

   Mokytojo, dirbančio pagal pradinio ugdymo programą, pareigybė formuojama, kai jam per metus skiriama bent 700 kontaktinių valandų. Jei pradinių klasių mokytojas per savaitę veda mažiau kaip 20 pamokų, tai metinis kontaktinių valandų skaičius bus mažesnis. Taip gali atsitikti, jei mokytojas neves kūno kultūros ir muzikos pamokų. Tokiu atveju mokytojas dirbs nepilnu krūviu (etatu).

   Atnaujinta: 2022 01 07

  • 3.

   Kaip sudaromas etatas bendrojo ugdymo mokykloje dirbančiam mokytojui?

   Etatą sudaro 1512 val. per metus: kontaktinės valandos, pasiruošimas, mokinių pasiekimų vertinimas, vadovavimas klasei (1010–1410 val. per metus). Pamokoms skiriama iki 888 val. per metus, pradedantiesiems – iki 756 val. per metus, pasiruošimui ir pasiekimų vertinimui – 40–60 proc. nuo kontaktinių valandų, pradedantiesiems – 55–80 proc. nuo kontaktinių valandų, vadovauti klasei – 152–210 valandų.
   Valandos veikloms mokyklos bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui (102–502 val. per metus). Etatui privalomos 102 val. per metus, kitos valandos (iki 400 val. per metus) skiriamos, atsižvelgiant į patvirtintą veiklų sąrašą ir mokytojo atliekamas veiklas.

   Atnaujinta: 2022 01 07

  • 4.

   Kaip sudaromas etatas profesijos mokytojui?

   Etatą sudaro 1512 val. per metus: kontaktinės valandos, pasiruošimas, mokinių pasiekimų vertinimas, vadovavimas klasei (1010–1410 val. per metus). Pamokoms skiriama iki 888 val. per metus, pradedantiesiems – iki 924 val. per metus, pasiruošimui ir pasiekimų vertinimui – ne mažiau kaip 42–48 proc. nuo kontaktinių valandų, pradedantiesiems – ne mažiau kaip 62–68 proc. nuo kontaktinių valandų pagal klasės (grupės) dydį, vadovauti klasei (grupei) – ne mažiau kaip 152–210 valandų pagal klasės (grupės) dydį.

   Valandos veikloms mokyklos bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui (102–502 val. per metus). Etatui privalomos 102 val. per metus, kitos valandos (iki 400 val. per metus) skiriamos, atsižvelgiant į patvirtintą veiklų sąrašą ir mokytojo atliekamas veiklas.

   Atnaujinta: 2022 01 07

  • 5.

   Į kurias valandas priskiriamos valandos veikloms, susijusioms su profesiniu tobulėjimu: į privalomas (102) ar į kitas (iki 400) valandas?

   Jei etato „antroji kišenė“ suformuota tik iš 102 val., tuomet profesinio tobulėjimo veikloms skiriamas laikas turėtų būti numatytas iš 102 val. Bet jei „antroji kišenė“ sudaryta ir iš papildomai su mokytojų sulygtų valandų (t. y. sutarta su mokytoju dėl papildomų darbų / veiklų), profesiniam tobulėjimui gali būti skiriama ir iš 400 val., ir iš 102 val. arba tik iš 400 val.

   Atnaujinta: 2022 01 11

  • 6.

   Ar privalo vadovas darbo sutartyje nurodyti mokytojui jo tikslų mėnesinį uždarbį?

   Darbo sutartyje turi būti nurodyta pareigybė, darbo apimtis ir darbo užmokestis. Kaip jį pateikti – ar nurodant koeficientą, ar konkrečią sumą – nėra svarbu.

   Atnaujinta: 2022 01 11

  • 7.

   Ar papildomos valandos skaičiuojamos 60 min, ar 45 min? Ar pertraukos tarp pamokų yra darbo laikas?

   Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, darbo valandos trukmė yra 60 minučių. Pertraukos tarp pamokų yra mokytojo darbo laikas.

   Atnaujinta: 2022 01 11

  • 8.

   Kaip skaičiuoti valandas mokyklos bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui kai mokytojas dirba ne visu etatu?

   Šimtas dvi valandos sudaro pilno etato darbo laiko dalį, skirtą privalomoms veikloms bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui. Jeigu mokytojas turi tik dalį etato, proporcingai skiriama valandų veikloms bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui. Kokią dalį darbo laiko mokytojas skirs kiekvienai iš šių veiklų, priklauso nuo susitarimo, įvertinus veiklų pobūdį ir poreikį. Jei mokykla mato poreikį, mokytojas gali turėti ir daugiau valandų minėtoms veikloms neturėdamas viso etato.

   Atnaujinta: 2022 01 04

  • 9.

   Norėčiau sužinoti, koks yra namų mokymo pamokos įkainis?

   Mokytojui, mokančiam mokinį, kuriam dėl ligos ar patologinės būklės skirtas mokymas namuose, pareiginės algos pastoviosios dalie koeficientas nustatomas pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo I skyriaus 1 punktą. Taip pat mokytojui 1–15 procentų padidinamas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas dėl veiklos sudėtingumo.

   Atnaujinta: 2022 01 04

  • 10.

   Esame neformaliojo švietimo(muzikos mokyklos)pedagogai.Pagal naują apmokėjimo tvarką mums atlyginimą moka už 34 darbo savaičių kontaktines valandas per metus(nekontaktines valandas skaičiuoja nuo 34 sav. kontaktinių valandų).Mūsų mokslo metai trunka 36 sav. Ar teisi mokyklos administracija reikalaudama, kad mokytojai moksleivių atostogų metu būtų mokykloje?

   Pagal Darbo kodeksą ir jį įgyvendinančius teisės aktus mokytojas per metus dirba 42 savaites. Mokinių atostogų metu mokytojai atlieka funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis, ir funkcijas, susijusias su veikla mokyklos bendruomenei. Nepriklausomai nuo darbų intensyvumo tam tikru laikotarpiu mokytojui mokamas stabilus ir nekintamas atlygis visus metus.

   Mokytojų darbą mokinių atostogų metu organizuoja mokyklos administracija.

   Atnaujinta: 2022 01 04

  • 11.

   Ar etatinis mokytojų darbo apmokėjimo modelis taikomas privačioms mokykloms? 

   Mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos modelis taikomas valstybinių ir savivaldybių mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo švietimo mokytojams. Nevalstybinėms mokykloms ši tvarka negalioja.

   Atnaujinta: 2022 01 04

  • 12.

   Nuo ko priklausys konkretaus mokytojo darbo užmokestis? Ar bus atsižvelgiama į turimą kvalifikacinę kategoriją?

   Mokytojo darbo užmokestis priklausys nuo bendro dirbamų valandų skaičiaus, taip pat nuo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

   Atnaujinta: 2022 01 04