Švietimo ir mokslo ministerija baigia įgyvendinti projektą „Europos socialinio fondo finansuojamų veiklų švietimo ir mokslo srityje įgyvendinimo rezultatų vertinimas“ finansavimo ir administravimo sutartį

Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Techninės paramos veiksmų programą iš Europos socialinio fondo.

Pagrindinis projekto tikslas

  • Užtikrinti 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo kokybę, veiksmingumą ir nuoseklumą, atliekant ESF finansuojamų projektų švietimo ir mokslo srityje įgyvendinimo metu sukurtų produktų vertinimą.

Atnaujinimo data: 2023-11-18