Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina projektą „Tikslingas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu

Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Techninės paramos veiksmų programą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Pagrindinis projekto tikslas

Užtikrinti tinkamą informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimą 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu.

Atnaujinimo data: 2023-11-18