BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Duomenimis pagrįsto švietimo valdymo kultūros plėtra savivaldybėse

Partneriai: Nacionalinė švietimo agentūra

Projekto tikslas

  • Sudaryti sąlygas duomenimis grįsto švietimo valdymo kultūros plėtrai savivaldybėse, diegiant ir tobulinant švietimo politikos analizės įrankius ir sustiprinant valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių švietimo politikos analizės srityje, analitinius, prognostinius, problemų sprendimo gebėjimus.

Projekto uždaviniai

  1. Tobulinti švietimo politikos analizės įrankius:
  • sukurti standartizuotus įvairių švietimo lygmenų poreikius atitinkančius švietimo analizės scenarijus;
  • tobulinti ŠVIS kaip švietimo politikos analizės įrankį realizuojant ŠVIS priemonėmis parengtus švietimo analizės scenarijus susiejant/integruojant ŠVIS švietimo analizės duomenis ir savivaldybių informacinių sistemų/svetainių duomenis bei sukuriant tipines dinamines lenteles, kurios pakeistų dabar rengiamus regioninius raportus, bei interaktyviai vaizduotų savivaldos švietimo pokyčius.
  1. Sustiprinti valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių šioje srityje, gebėjimus:
  • tobulinti švietimo darbuotojų kvalifikaciją, siekiant išsiaiškinti jų poreikius, supažindinti juos su ŠVIS naudojimo patirtimi, naujais ŠVIS funkcionalumais, apmokyti naudoti švietimo analizės scenarijus, priimant sprendimus, gilinti jų naudojimosi sistema įgūdžius, įgyti kompetencijų dinaminių lentelių kūrimui, naudojant jau parengtas tipines dinamines lenteles pirmajame uždavinyje;
  • sukurti duomenimis pagrįsto valdymo modelį ir parengti jį naudojimui savivaldybėse. Parengti tipinio duomenimis pagrįsto valdymo modelio gaires ir tvarkos aprašą, nusakantį ir naudojimąsi švietimo analizės scenarijais savivaldybės lygmenyje.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-31