BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija – informavimas apie veiksmų programą

Projekto tikslas

  • Užtikrinti efektyvų visuomenės grupių informavimą apie veiksmų programos teikiamas galimybes gauti ES finansavimą, reikalavimus, įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų rezultatus, šių projektų teikiamą naudą ir kuriamą pridėtinę vertę, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose LR Finansų ministro.

Projekto uždavinys

  • Tinkamai įgyvendinti informavimo apie ES investicijas veiklas, finansuojamas iš techninės paramos lėšų, vykdant pavestų informavimo apie ES investicijas funkcijas.

Planuojamas fizinis rodiklis

  • Įgyvendintos 3 informavimo ir komunikacijos kampanijos. Pasiekta: vykdomos 4 kampanijos.

Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-30