BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija – veiksmų programos administravimas

Projekto tikslas

  • Užtikrinti efektyvų ES struktūrinių fondų lėšų administravimą. Finansuojamos su LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavestų ES struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų vykdymu susijusias išlaidos, numatytos Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose LR Finansų ministro.

Projekto uždavinys

  • Tinkamai įgyvendinti veiklas, finansuojamas iš techninės paramos lėšų, vykdant pavestų ES struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijas.

Planuojamas fizinis rodiklis

  • Apmokyti 152 valstybės tarnautojai ir darbuotojai. Pasiekta: 272.

Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-30