BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija – veiksmų programos vertinimas

Projekto tikslas

  • 2014-2020 m. finansavimo laikotarpiu pagerinti veiksmų programos kokybę ir įgyvendinimą, taip pat nustatyti ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo efektyvumą, rezultatyvumą ir poveikį. Vertinimo projektu bus siekiama tobulinti veiksmų programos kokybę ir įgyvendinimą, reglamentų įgyvendinimą bei nacionalinius vertinimo poreikius, ir panaudoti jų rezultatus. Siekiant didinti vertinimo rezultatų naudojimą ir rekomendacijų įgyvendinimą bus užtikrinamas vertinimo rezultatų viešinimas tikslinėms grupėms.

Projekto uždavinys

  • Atlikti ES fondų investicijų vertinimus.

Planuojamas fizinis rodiklis

  • Parengtos 4 galutinės vertinimo ataskaitos ir pristatyti vertinimo rezultatai. Pasiekta: parengtos 2 galutinės ataskaitos ir pristatyti galutiniai vertinimo rezultatai.

Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-21