BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Pasirengimas įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo finansavimo pertvarką ir įgyvendinimo koordinavimas

Projekto tikslas

Pasirengti naujoms mokyklų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, finansavimo pertvarkoms:

  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo finansavimo modelio keitimui dėl institucinio vaikų ugdymo ankstinimo (priešmokyklinis ugdymas nuo 5 metų, pradinis ugdymas nuo 6 metų);
  • mokymo lėšų apskaičiavimo principo keitimui;
  • mokytojų darbo apmokėjimo keitimui – tarifinį atlygį keičiant į etatinį darbo apmokėjimą;
  • mokyklų savarankiškumo didinimui dėl finansinių išteklių naudojimo, keičiant mokyklų tinklą

Siekiami projekto rezultatai

  • Siekiant ankstinti priešmokyklinį ugdymą nuo 5 metų ir pradinį ugdymą nuo 6 metų, bus atliktas pokyčio realizavimo galimybių įvertinimas ir parengti siūlymai dėl finansavimo modelio.
  • Keičiant mokinio krepšelį, bus analizuojamos įvairios alternatyvos ir modeliuojama, kaip keičiant mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką pasiekti, kad vidutinis mokytojų darbo užmokestis padidėtų nuo 820,5 Eur (2016 m. I ketv.) iki 1000 Eur (2020 m.). Bus parengti siūlymai dėl mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos tobulinimo.
  • Pasirengiant vykdyti mokytojų etatinio darbo apmokėjimo pertvarką, rengiamos rekomendacijos savivaldybėms dėl pertvarkos koordinavimo, kartu pateikiant būdų, kaip efektyviau valdyti mokymo lėšas, siekiant užtikrinti ugdymo kokybę. Organizuojami mokymai 180 viešojo valdymo institucijų darbuotojų, kurie teiks konsultacijas mokykloms dėl pasirengimo diegti etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelį. Taip pat bus teikiamos informavimo ir konsultavimo paslaugos mokyklų atstovams.

​Atlikti darbai

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-30