BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Ikimokyklinis ugdymas / Дошкільне виховання / Pre-school education

Atvykau į Lietuvą iš Ukrainos su mažamečiais vaikais. Norėčiau juos leisti į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, esančią netoli man priskirtos gyvenamosios vietos. Kur turėčiau kreiptis, norėdamas užregistruoti savo vaikus?

Reikėtų kreiptis į to miesto ar rajono, kuriame gyvenate, savivaldybės administracijos švietimo padalinį, kuris ​ir yra atsakingas už ikimokyklinį ugdymą. Koordinatorių kontaktai savivaldybėse

Я прибув/-ла до Литви з України з малолітніми дітьми. Я хотів/-ла би, щоб мої діти відвідували дошкільний виховний заклад поблизу призначеного мені місця проживання. Куди я маю звертатися, щоб зареєструвати своїх дітей?

Вам слід звернутися до відділу освіти адміністрації самоврядування міста чи району, де Ви проживаєте, який є відповідальним також і за дошкільне виховання. Контакти координаторів у самоврядуваннях опубліковані на веб-сайті.

I came to Lithuania from Ukraine with my small children. I would like to enrol them in a pre-school education institution near my place of residence. Where should I apply for enrolment of my children?

You should apply to the education division of the municipal administration of the city or district where you are staying, as it is responsible for pre-school education. The contact details of the coordinators by municipality are available there.

***

Kur galėčiau rasti informaciją apie ikimokyklinio ugdymo įstaigas, esančias netoli man priskirtos gyvenamosios vietos?

Informaciją apie ikimokyklinio ugdymo įstaigas galite rasti to miesto ar rajono savivaldybės interneto svetainėje. Taip pat ją galite gauti toje savivaldybėje, kurioje gyvenate, apsilankę joje ar paskambinę savivaldybės interneto svetainėje nurodytu telefonu.

Де я можу знайти інформацію про дошкільні виховні заклади, що знаходяться поблизу призначеного мені місця проживання?

Інформацію про дошкільні виховні заклади Ви можете знайти на веб-сайті самоврядування того міста чи району, де Ви проживаєте. Ви також можете отримати інформацію в тому самоврядуванні, де ви проживаєте, відвідавши його або зателефонувавши за номером телефону, вказаним на веб-сайті самоврядування.

Where can I find information about pre-school education institutions near my place of residence?

You can find information about pre-school education institutions on the website of the municipality of the city or district where you are staying. You can also get information from the municipality of your place of residence by visiting the municipality or by calling the phone number indicated on the municipality website.

***

Mano vaikas kalba tik ukrainietiškai arba rusiškai. Ar tai neužkirs kelio priimti jį į ikimokyklinio ugdymo įstaigą? 

Ne, tai nesudarys problemų priimti jūsų vaiką į įstaigą, kuri vykdo ikimokyklinio ugdymo programą.

Моя дитина розмовляє лише українською або російською мовою. Чи не завадить це прийняти її до дошкільного виховного закладу? 

Ні, це не буде проблемою, щоб прийняти Вашу дитину до закладу, який здійснює дошкільну виховну програму.

My child only speaks Ukrainian or Russian. Won’t this prevent my child from being enrolled in a pre-school education institution? 

No, this will not prevent your child from being enrolled in an institution that runs a pre-school curriculum.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-18