BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Ukrainiečių vaikų mokymas / Навчання у Литві: куди звертатися?/ Education in Lithuania: where to apply?

Ukrainiečių vaikų ugdymu rūpinasi savivaldybės, jų mokykloms konsultacijas teikia tokios patirties turintys Vilniaus lietuvių namai – ši Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldi įstaiga moko užsieniečių vaikus Lietuvoje.

Kaip užregistruoti vaiką į mokyklą ar darželį?

Vaikų tėvams ar globojantiems asmenims dėl vaiko mokymo reikia kreiptis į savivaldybę, kurioje įsikūrė. Galima kreiptis į savivaldybės administracijos priėmimo skyrių arba savivaldybės švietimo skyrių.

Informacija apie ukrainiečių vaikų priėmimą į ugdymo įstaigas teikiama savivaldybių švietimo skyriuose, kuriuose paskirti koordinatoriai. Jie suteikia visą reikalingą informaciją apie priėmimą į mokyklą ar darželį.

Savivaldybių koordinatorių kontaktai 

Svarbu

Mokyklos gali priimti mokytis ir įregistruoti į Mokinių registrą ir tuos mokinius, kurie neturi laikino leidimo gyventi Lietuvoje bei nacionalinės vizos.

Jeigu vaikui reikalinga švietimo pagalba 

Informacija savivaldybių švietimo padaliniams, švietimo pagalbos specialistams

 

Ką turėtų daryti šeimos, priėmusios ukrainiečių vaikus?

Migracijos departamentas informuoja, kad dėl karo veiksmų savarankiškai iš Ukrainos į Lietuvą atvykę ir pasirinktose vietose apsigyvenę Ukrainos piliečiai bei jų šeimos nariai turi atvykti į artimiausią jiems Migracijos departamento teritorinį skyrių ir registruotis.

Darbo valandomis ukrainiečiai kviečiami atvykti šiais adresais:

Vilnius, Vytenio g. 18; Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 57;

Klaipėda, Kauno g. 6; Šiauliai, Aušros al. 19;

Panevėžys, K. Binkio g. 14; Alytus, Jotvingių g. 8;

Marijampolė, Kęstučio g. 1;

Utena, Maironio g. 4;

Telšiai, Žemaitės g. 34;

Tauragė, Stoties g. 15;

Elektrėnai, Draugystės g. 32;

Visaginas, Veteranų g. 13;

Šalčininkai, Architekto g. 4.

Atvykusieji savarankiškai, tačiau neturintys kur apsistoti, kviečiami registruotis Alytaus registracijos centre adresu Alytus, Pramonės g. 1B. Registracijos centras veikia visą parą.

Po registracijos asmenys gauna leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (1 metams) ir nacionalinę vizą (1 metams).

Migracijos departamentas taip pat primena, kad registracijai suaugusieji kartu turi atsivesti vaikus.

Ukrainos piliečiams, turintiems biometrinius pasus, taikomas bevizis režimas (90 d. per 180 d.).

Vaikai, kurie turi tik gimimo liudijimus, turi vykti registruotis į migracijos skyrius artimiausiu metu – jiems bus taikoma pagreitinta procedūra gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje ir nacionalinę vizą. 

Навчання у Литві: куди звертатися?

Навчальним процесом дітей з України займаються самоврядування, а їхнім школам консультації надає «Вільнюський литовський дім», що має такий досвід, – цей заклад, підпорядкований Міністерству освіти, науки і спорту Литовської Республіки, здійснює навчання дітей іноземців у Литві.

Як зареєструвати дитину в школу чи садочок?

Батькам дітей чи особам, що здійснюють опіку, щодо навчального процесу дитини слід звертатися до самоврядування, де вони облаштувалися. Звертатися можна у приймальний відділ адміністрації самоврядування або у відділ освіти самоврядування.

Інформація про прийом українських дітей до шкіл та садочків надається у відділах освіти самоврядувань, у яких для цього призначено координаторів. Вони надають всю необхідну інформацію про прийом до освітніх закладів.

Контакти координаторів у самоврядуваннях

Важливо

Школи можуть приймати на навчання і реєструвати в Реєстрі учнів також і тих учнів (у тому числі і дошкільнят), які не мають дозволу на тимчасове проживання в Литві або національної візи.

Якщо дитина потребує освітньої допомоги

Інформація

 

Що повинні робити сім’ї, які прийняли українських дітей?

Департамент міграції інформує, що громадяни України та члени їхніх сімей, які з причини воєнних дій самостійно прибули у Литву з України і оселилися у вибраних місцях, повинні прибути у найближчий територіальний відділ Департаменту міграції і зареєструватися.

У робочий час українців запрошують прибути за такими адресами:

Vilnius, Vytenio g. 18;

Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 57;

Klaipėda, Kauno g. 6;

Šiauliai, Aušros al. 19;

Panevėžys, K. Binkio g. 14;

Alytus, Jotvingių g. 8;

Marijampolė, Kęstučio g. 1;

Utena, Maironio g. 4;

Telšiai, Žemaitės g. 34;

Tauragė; Stoties g. 15;

Elektrėnai, Draugystės g. 32;

Visaginas, Veteranų g. 13;

Šalčininkai, Architekto g. 4.

Тим, хто прибув самостійно, але немає де зупинитися, пропонуємо зареєструватися в Алітуському реєстраційному центрі за адресою: Alytus, Pramonės g. 1B. Даний реєстраційний центр працює цілодобово.

Після реєстрації особи отримують дозвіл на тимчасове проживання в Литві (на 1 рік) і національну візу Литви (на 1 рік).

Департамент міграції також нагадує, що для реєстрації дорослі повинні разом з собою привести дітей.

Громадянам України, які мають біометричні паспорти, діє безвізовий режим (90 днів протягом 180 днів).

Діти, які мають лише свідоцтво про народження, повинні прибути для реєстрації у відділ міграції найближчим часом – вони у порядку прискореної процедури отримають дозвіл на тимчасове проживання у Литві і національну візу Литви. 

Education in Lithuania: where to apply?

Municipalities are in charge of the education of Ukrainian children and their schools are advised by Vilnius Lithuanians’ House, a competent institution under the Ministry of Education, Science and Sport, which teaches foreign children in Lithuania.

How to register a child for school or kindergarten?

Parents or guardians need to contact the municipality where they have settled with regard to education of their children. They can apply to the municipal administration reception division or the municipal education division.

Information on enrolment of Ukrainian children in schools and kindergartens is available from the municipal education divisions where coordinators have been appointed. They provide all necessary information on admission to an educational establishment.

Contact details of the coordinators in municipalities

Important

Schools can also accept and enrol pupils (including preschool children) who do not have a temporary residence permit in the Republic of Lithuania or a national visa.

If the child needs educational help

Information 

 

What should families do if they host Ukrainian children?

The Migration Department informs that Ukrainian citizens and their family members who have come to Lithuania from Ukraine on their own as a result of the hostilities and have settled in selected places should come and register in the nearest territorial unit of the Migration Department.

During working hours, Ukrainians are invited to arrive at the following addresses:

Vilnius, Vytenio g. 18;

Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 57;

Klaipėda, Kauno g. 6;

Šiauliai, Aušros al. 19;

Panevėžys, K. Binkio g. 14;

Alytus, Jotvingių g. 8;

Marijampolė, Kęstučio g. 1;

Utena, Maironio g. 4;

Telšiai, Žemaitės g. 34;

Tauragė; Stoties g. 15;

Elektrėnai, Draugystės g. 32;

Visaginas, Veteranų g. 13;

Šalčininkai, Architekto g. 4.

Those arriving on their own but without a place to stay are invited to register at the Alytus Registration Centre located in Alytus, Pramonės g. 1B. The Registration Centre is open 24/7.

Upon registration persons receive a temporary residence permit in the Republic of Lithuania (for 1 year) and a national visa (for 1 year).

The Migration Department also reminds that adults must bring their children with them to the registration.

Ukrainian citizens with biometric passports are granted a visa-free regime (90 days within 180 days).

Children with birth certificates only should go and register in the migration units in the nearest future – they will be subject to an accelerated procedure for obtaining a temporary residence permit in the Republic of Lithuania and a national visa. 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-15