>
2024-04-02

Komisija įvertino matematikos tarpinio patikrinimo užduotis: pirminiai rezultatai bus perskaičiuoti, jie gerės

Matematikos tarpinių patikrinimų užduotys – tiek A, tiek B lygio – buvo sunkesnės, nei to reikalauja matematikos užduoties aprašas, konstatavo švietimo, mokslo ir sporto ministro sudaryta komisija. Mokiniams balai už užduotis bus indeksuojami, perskaičiuoti jiems palankesniu įvertinimu.  Mokinių rezultatai dėl to gerės.

Komisijos išvados

Patikrinime buvo uždavinių, kurių formuluotės apsunkina sąlygos supratimą, pateikta uždavinio sprendimui nereikalingos kontekstinės informacijos, atsakymų pasirinkimo teiginiai yra ilgi, todėl mokiniai galėjo sugaišti daugiau laiko, siekdami suprasti, ką reikia padaryti konkrečiame uždavinyje.

Dalyje uždavinių iš mokinių reikalaujama atlikti keleto žingsnių skaičiavimus, tačiau, juos atlikę, mokiniai gauna tik 1 tašką, arba reikalaujama nurodyti 3 teisingus atsakymus ir už tai skiriami tik 2 taškai (1 taškas skiriamas už 2 teisingus atsakymus, o pateiktas 1 teisingas atsakymas nėra niekaip vertinamas). Yra uždavinių, kurie vertinami tik 2 arba 0 tašku ir nenumatyta galimybė gauti 1 tašką, nors dalis skaičiavimų galimai atlikta teisingai.

Komisija nustatė, kad matematikos (B kurso) pirmojo tarpinio patikrinimo 6 uždavinio sąlyga yra per sunki tiems, kas mokosi bendruoju kursu: trigonometrinė formulė tg(α-180)=tg(α) priklauso išplėstinio kurso mokymo(si) turiniui. 8 uždavinio formuluotėje padaryta klaida, nes pateiktos logaritmų reikšmės yra tik apytikslės.

Komisija pateikė konkrečius siūlymus dėl užduočių vertinimo:

  • kadangi B kurso 8 užduoties formuluotėje padaryta klaida, įskaityti kaip teisingus įvairiais būdais apskaičiuotus mokinių atsakymus ir skirti jiems už tai 1 tašką;
  • indeksuoti kiekvieno mokinio matematikos išplėstinio (A) ir bendrojo kurso (B) pirmojo tarpinio patikrinimo užduočių įvertinimus pagal nustatytas formules.

Užduočių vertinimo indeksavimo pavyzdžiai

B kursas. Mokinių, kurie surinko nuo 0 iki 12 taškų imtinai, patikrinimo rezultatas bus dauginamas iš 1,35, t. y. padidinamas 35 proc., nes 7 iš 20 taškų, komisijos vertinimu, buvo priskiriami sunkesnėms užduotims, nei tai buvo nurodę užduoties autoriai. Dar pridedami 2 taškai dėl neprograminės užduoties, ir gautas rezultatas suapvalinamas iki vienetų. Pavyzdžiui, mokinio, kuris surinko 12 taškų, indeksuotas patikrinimo rezultatas bus 18 taškų.

Mokinių, kurie surinko nuo 13 iki 20 taškų imtinai, patikrinimo įvertinimas indeksavus bus maksimalus – 20 taškų.

A kursas. Mokinių, kurie surinko nuo 0 iki 15 taškų imtinai, patikrinimo rezultatas dauginamas iš 1,25, t. y. didinamas 25 proc. -  komisijos vertinimu, 5 iš 20 taškų buvo priskiriami sunkesnėms užduotims, nei tai buvo nurodę užduoties autoriai. Gautas rezultatas suapvalinamas iki vienetų. Pavyzdžiui, mokinio, kuris surinko 2 taškus, indeksuotas darbo vertinimas sieks 3 taškus, surinkusio 15 taškų - indeksuotas rezultatas bus 19.

Mokinių, kurie surinko nuo 16 iki 20 taškų imtinai, tarpinio patikrinimo indeksuotas rezultatas bus maksimalus – 20 taškų.

Komisijos rekomendacijos

Komisija taip pat pateikė konkrečias rekomendacijas dėl matematikos užduoties aprašo. Užduočių rengimo etape būtina užtikrinti dermę tarp matematikos (B) ir matematikos (A) tarpinių patikrinimų užduočių. Uždaviniai turi atitikti konkrečiam kursui taikomus reikalavimus.

Taip pat komisija siūlo, kad užduoties sprendimui būtina numatyti daugiau laiko, nes sprendžiant uždavinius, pateikiamus elektroninėje testavimo sistemoje, jų sprendimą reikia atlikti persirašant uždavinio sąlygą ar jos dalį, persibraižant brėžinį ir pan., todėl mokiniams nebelieka laiko pasitikrinti savo atliekamų skaičiavimų, jie negali pademonstruoti realių savo matematikos žinių ir gebėjimų. Išlaikant tą patį 45 min. laiką 15 uždavinių sprendimui, uždaviniai turi būti paprastesni, greičiau ir lengviau skaitomi ir išsprendžiami.

Komisijos nuomone, konstruojant užduotį turėtų būti mažiau uždavinių su pateiktais pasirinkti atsakymais, o daugiau uždavinių, kuriuose reikia patiems mokiniams įrašyti formulę ar jos dalį, pateikti tarpinių skaičiavimų (procedūrų) rezultatus. Tai leistų objektyviau įvertinti, ar mokiniai tikrai išmokę temą.

Matematikos tarpinio patikrinimo rezultatus Nacionalinio švietimo agentūra paskelbs iki balandžio 9 d.

Nuotr. pexels.com