>
2024-04-03

Iki balandžio 15 d. kviečiame siūlyti kandidatus Metų mokytojo premijai gauti

Iki balandžio 15 dienos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kviečia teikti kandidatūras Metų mokytojo premijai gauti.

Mokytojo, kuris pretenduoja į Metų mokytojo premiją, veikla turi pasižymėti pilietiškumo, bendražmogiškų vertybių diegimu, inovatyviais metodiniais darbais, aktyvia, kūrybiška veikla mokyklos bendruomenėje, iniciatyvumu dalyvaujant pedagoginėje, visuomeninėje, kultūrinėje veikloje už mokyklos ribų. 

Pretendentus Metų mokytojo premijai gauti gali siūlyti mokyklų vadovai, savivaldybės, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jiems atstovaujančios organizacijos, vietos bendruomenė, socialiniai partneriai. Kandidatūros pirmiausiai siūlomos mokyklos, kurioje mokytojas dirba, vadovui ir mokyklos tarybai. Visas gautas kandidatūras svarstys ir Metų mokytojus išrinks švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinta Metų mokytojo premijos atrankos komisija.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsteigtos Metų mokytojo premijos tikslas – įvertinti mokytojų profesinės veiklos rezultatus ir skatinti juos kūrybinei iniciatyvai. Premija skiriama mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams už reikšmingiausius pastarųjų 5 metų nuopelnus profesinėje veikloje. Premijos dydis – 120 bazinių socialinių išmokų BSI, šiemet tai sudaro 6600 eurų. 

Metų mokytojo premijos bus įteiktos Tarptautinės mokytojų dienos proga.

Dokumentus reikia siųsti ministerijos el. paštu [email protected].

Daugiau informacijos skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje.

Jei kiltų klausimų, galima pasiteirauti ministerijos Personalo skyriuje tel. 8 697 57 509, el. paštu [email protected].