>
2024-01-18

Ministerijoje pristatomos 2023 m. apgintos edukologijos krypties daktaro disertacijos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje šiandien vyksta 2023 m. apgintų edukologijos krypties daktaro disertacijų pristatymo renginys. Iš viso pernai apginta 17 disertacijų, kurias parengė Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Mykolo Romerio universiteto mokslininkai. 

„Lietuvos švietimo sistema pastaraisiais metais patiria svarbius pokyčius. Šiame procese ypač svarbūs edukologijos tyrimai, mokslinėmis įžvalgomis grindžiamas švietimo politikos formavimas ir sprendimų priėmimas, mokslininkų įsitraukimas. Atliktų tyrimų rezultatai ne tik praturtina edukologijos mokslą naujomis žiniomis, bet ir gali prisidėti prie praktinių sprendimų paieškų“, – sveikindamas renginio dalyvius kalbėjo švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas. 

Vaizdo sveikinimą mokslininkams atsiuntė ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė, kuri akcentavo mokslo svarbą sprendimų priėmėjams. 

Edukologijos stiprinimas yra vienas Vyriausybės prioritetų. 2023 m. startavo ministerijos inicijuota nacionalinė ugdymo krypties mokslinių tyrimų programa. Tyrimų tematikos - didaktika, vertinimas, įtraukusis ugdymas, skaitmeninis švietimas ir kitos. 

Edukologijos proveržiui stiprinti taip pat yra sudarytos galimybės teikti paraiškas edukologijos doktorantūros studijoms užsienio universitetuose. Penkiolikai doktorantų, įstojusių į edukologijos doktorantūrą geriausiuose pasaulio universitetuose ir įsipareigojusiesiems po studijų baigimo sugrįžti dirbti į Lietuvą, valstybė numato skirti daugiau nei 40 tūkst. eurų per metus studijų kainai padengti.

Renginio programa ir disertacijų sąrašas https://smsm.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/1/9LftzMLgAcg.pdf 


I. Gelūno nuotr.