2024-04-19

Regioninio specialiojo ugdymo centro vadovė: konsultuojame mokyklas jau dabar

Nuo šių mokslo metų pradėję veikti aštuoni regioniniai specialiojo ugdymo centrai buria švietimo pagalbos specialistų komandas ir jau gali padėti švietimo įstaigoms rengtis įtraukiajam ugdymui bei spręsti šiuo metu kylančius iššūkius. Visgi Kaišiadorių šv. Faustinos ugdymo centro vadovė Rūta Stankienė sako pasigendanti mokyklų aktyvumo, noro konsultuotis, mokytis ir priimti siūlomą nemokamą pagalbą, nors viešojoje erdvėje nuogąstaujama, kad mokyklos nėra pasiruošusios priimti „kitokių“ vaikų.

„Įtraukusis ugdymas Lietuvoje neprasidės šį rudenį. Jis jau vyksta: įtraukties principais ne viena šalies švietimo įstaiga vadovaujasi dešimtmečiais, o mokyklose, darželiuose jau ugdoma daug vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Bet dabar mokykloms dar yra sudarytos sąlygos kreiptis ir naudotis kvalifikuota pagalba, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, įstaigų vadovai, administracija gali nemokamai stiprinti kvalifikaciją“, – kalba R. Stankienė. 

Anot jos, nors pedagogų, mokyklų vadovų, tėvų bendruomenių nuotaikos pasitinkant „oficialų įtraukties startą“ labai įvairios, visų norai ir tikslai yra panašūs: kad vaikams sektųsi, kad švietimo įstaigose jie jaustųsi geriau ir saugiau, būtų priimti ir suprasti. 

„Iššūkių mokyklose tikrai yra, tačiau labai aiškiai matome, kad juos greičiau įveikia tos įstaigos, kurios turi tvirtas vertybines nuostatas, geba suburti bendruomenę, veikia vieningai ir nuosekliai, yra atviros ir atmeta nuostatą, kad „mes viską žinome ir nieko čia nepadarysi – suprask, toks to mokinio sutrikimas“, – sako pašnekovė.

Nelaukiant rudens – konsultacijos jau dabar

„Regioninių specialiojo ugdymo centrų funkcija yra pirmiausia padėti švietimo įstaigoms atliepti pačius įvairiausius jų ugdytinių poreikius, kaip suteikti pagalbą ir sudaryti kiekvienam vaikui galimybę ugdyti savo asmenybę, talentus ir gebėjimus mokantis drauge su visais, nepatiriant atskirties“, – aiškina R. Stankienė.

Kaišiadorių šv. Faustinos ugdymo centras yra vienas iš 8 jau veikiančių regioninių specialiojo ugdymo centrų. Nuo 2024 m. rugsėjo veiklą pradeda ir devintasis regioninis specialiojo ugdymo centras. Šiems centrams pavesta priskirtuose regionuose padėti mokyklų bendruomenėms praktikoje taikyti įtraukties švietime principus.

Šv. Faustinos ugdymo centro, kaip ir kitų regioninių specialiojo ugdymo centrų, konsultavimo komandos pataria, konsultuoja mokyklas, kaip įgyvendinti pedagoginių psichologinių tarnybų rekomendacijas, pritaikyti ugdymo turinį, organizuoti ir teikti švietimo pagalbą, pritaikyti mokymo(si) metodus, priemones, pasirinkti ir naudoti specialiąsias techninės pagalbos priemones, pritaikyti ugdymo aplinką. 

Regioniniai specialiojo ugdymo centrai rengia seminarus, teikia praktinius patarimus į centrą atvykusioms mokyklų komandoms, vykdo mobilias konsultacijas, kai centro komanda, gavusi mokyklos prašymą, vyksta stebėti ir analizuoti situacijos mokinio mokymosi aplinkoje. 

Taip pat kiekvienas centras specializuojasi ir vienoje pačių pasirinktoje srityje – Kaišiadorių ugdymo centras mokyklas konsultuoja ir dėl judesio ir padėties sutrikimus turinčių vaikų ugdymo.

„Mūsų patirtis specialiajame ugdyme nemaža ir gan plataus pobūdžio. Turime turtingą bazę pačiame centre, kviečiame mokyklas mokytis mūsų centre tiek dirbti su įvairiomis priemonėmis, tiek taikyti įvairias metodikas. O ir patys nesustojame mokytis – naujų darbo su įvairiomis negaliomis ir poreikiais metodikų randasi nuolat“, – kalba šv. Faustinos ugdymo centro direktorė.

Šv. Faustinos ugdymo centras yra specialioji mokykla, kurioje šiuo metu mokosi 65 ugdytiniai, dėl įvairių negalių ar sutrikimų turintys didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Dar tiek pat vaikų ir suaugusiųjų kasdien atvyksta į socialinės globos grupes ir socialines dirbtuves. Kaip pasakoja R. Stankienė, buvusi nedidelė specialioji mokykla, prieš keletą metų ėmėsi plėsti savo funkcijas: atsirado darželis, socialinės globos grupės vaikams ir suaugusiesiems su negalia, vėliau ir socialinės dirbtuvės, terapijų studija vaikams ir suaugusiesiems. Mokykla ilgainiui tapo daugiafunkciu centru, o šiais mokslo metais ėmėsi ir konsultuoti regiono švietimo įstaigas įtraukiojo ugdymo plėtros klausimais. 

Visi šiais mokslo metais Lietuvoje pradėję veikti regioniniai specialiojo ugdymo centrai buvo sukurti seniau veikiančių, patirties sukaupusių specialiųjų mokyklų pagrindu. Taip siekiama sukurti konsultacinį tinklą, kad pagalba vaikui, mokytojui ir mokyklai būtų lengviau pasiekiama, nes tiek mokytojai, tiek tėvai gali konsultuotis su labiau patyrusiais ir daugiau kompetencijų turinčiais specialistais. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija regioniniams centrams konsultavimo funkcijoms pasiruošti vykdyti skyrė virš 5 mln. eurų, numatyta investuoti ir į regioninių centrų specialistų kompetencijas. 

Netikėti iššūkiai

R. Stankienė pasakoja, kad, pradėję teikti konsultavimo paslaugas, susidomėjimo sulaukė ne iš švietimo įstaigų, o tėvų. Būtent iš jų sulaukia užklausų padėti savo vaikų mokytojams – pagalbos kreipiasi ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, ir įprastos raidos vaikų tėvai, siekiantys užtikrinti visos klasės mokinių gerovę. 

Pašnekovė sako, kad ją džiugina tėvų iniciatyva ieškoti sprendimų, kad visi mokykloje jaustųsi gerai. Džiugina, kai mokyklos girdi tėvus, atliepia vaikų poreikius ir priima pagalbą iš šalies. Visgi, pasakoja R. Stankienė, specialistams jau teko atsidurti ir kitokioje situacijoje. Sulaukę pagalbos prašymo iš tėvų, jie negali jos suteikti, nes tos mokyklos administracija pagalbos neįsileidžia, teigia, kad viską patys žino, moka ir jokios problemos čia nėra. 

„Mes norim padėti, neketiname vertinti ir kritikuoti. Siūlome priimti pagalbą, kad visos mokyklos galėtų įgyvendinti įtraukties principus. Todėl mano vienintelis palinkėjimas ir prašymas švietimo bendruomenei – būkim atviri ir mokykimės“, – sako vadovė. 


Regioniniai specialiojo ugdymo centrai konsultuoja švietimo įstaigas, tėvus: 
Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras konsultuoja Jurbarko r., Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Pagėgių, Raseinių r., Šakių r., Tauragės r. ir Vilkaviškio r. savivaldybes. 

Kaišiadorių šv. Faustinos ugdymo centras – Alytaus m., Alytaus r., Druskininkų, Elektrėnų, Kaišiadorių r., Lazdijų r., Trakų r. ir Varėnos r. savivaldybes. 

Kauno šv. Roko mokykla – Birštono, Kauno m., Kauno r., Prienų r. savivaldybes. 

Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centras – Biržų r., Kėdainių r., Kupiškio r., Panevėžio m., Panevėžio r., Pasvalio r. ir Rokiškio r. savivaldybes. 

Plungės specialiojo ugdymo centras – Kretingos r., Mažeikių r., Palangos m., Plungės r., Rietavo, Skuodo r., Šilalės r. ir Telšių r. savivaldybes.

Šiaulių „Santakos“ ugdymo centras – Akmenės r., Joniškio r., Kelmės r., Pakruojo r., Radviliškio r., Šiaulių m. ir Šiaulių r. savivaldybes.

Ukmergės „Ryto“ ugdymo centras – Anykščių r., Ignalinos r., Jonavos r., Molėtų r., Širvintų r., Švenčionių r., Ukmergės r., Utenos r., Visagino ir Zarasų r. savivaldybes.

Vilniaus Šilo ugdymo centras – Šalčininkų r., Vilniaus m. ir Vilniaus r. savivaldybes.

Klaipėdos „Medeinės“ mokykla – Klaipėdos m., Klaipėdos r., Neringos ir Šilutės r. savivaldybes. 

 

Švietimo įstaigoms konsultacijas taip pat teikia nacionaliniai centrai. Kiekvienas Centras specializuojasi konkrečioje specialiųjų ugdymosi poreikių srityje ir konsultuoja tiek nuotoliniu būdu, tiek gyvai: 

Lietuvos įtraukties švietime centras teikia konsultacijas dėl mokymosi sutrikimų, https://lisc.lt/ 
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras – regos sutrikimų, https://www.lasuc.lt/ 
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius – įvairiapusių raidos sutrikimų, https://srvks.lt/ 
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras – klausos sutrikimų, https://www.deafcenter.lt/ 
„Diemedžio“ ugdymo centras – elgesio ir emocijų sutrikimų https://www.diemedziougdymocentras.lt/#/