2024-05-29

Konkursas į Nacionalinės švietimo agentūros vadovo (-ės) pareigas pratęsiamas iki birželio 12 dienos

Konkursas į Nacionalinės švietimo agentūros Nacionalinės švietimo agentūros vadovo (-ės) vietą pratęstas iki birželio 12 dienos. Toks sprendimas priimtas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pasitarus su konkursą rengiančia Valstybės valdymo agentūra. Kol kas konkurse panoro dalyvauti nedaug pretendentų.

„Labai kviečiame dalyvauti konkurse veiklius lyderius, turinčius naujų idėjų ir sumanymų, pasiryžusius juos įgyvendinti. Labai svarbu užtikrinti profesionalią agentūros veiklą – nuo to, kaip ji dirba, priklauso švietimo politikos įgyvendinimo sėkmė.Iš būsimo vadovo tikimės iniciatyvumo, stiprios ir atsakingos lyderystės, naujo, kūrybingo požiūrio į šios Lietuvos švietimui itin svarbios įstaigos veiklą“, – sako Monika Navickienė, laikinai einanti švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas. 

Būsimam vadovui (-ei) keliamas nepriekaištingos reputacijos reikalavimas, taip pat privalu turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, vadybos ir lyderystės kompetencijų, bent trejų metų vadovavimo patirties, mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu.
 
Būsimam NŠA vadovo (-ei) suformuoti šie uždaviniai: užtikrinti efektyvią švietimo sistemos stebėseną, konsultuoti mokyklas ir teikti rekomendacijas, kaip tobulinti veiklą, teikti švietimo bendruomenei aktualius duomenis, plėtoti bendrojo ugdymo rezultatų skaitmeninį vertinimą, atveriant galimybes jį pritaikyti pagal įvairius mokinių mokymosi poreikius, naudojant šiuolaikiškas formas, užtikrinti skaidrų ir sklandų mokinių patikrinimų vykdymą ir kt.

NŠA vadovas taip pat atsakingas už tai, kad mokykloms būtų prieinamas naujausias skaitmeninis ugdymo turinys, paremtas ne tik tekstine, bet ir vaizdo, garso medžiaga, aukštu interaktyvumu, duomenų analize, modeliavimu, pamokų idėjomis, užduotimis. Jis taip pat turės užtikrinti, kad būtų sukurta nuosekli mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo sistema, atliekama švietimo įstaigų darbuotojų poreikio ir kaitos prognozė. 

Išrinktas vadovas ar vadovė pradėtų dirbti preliminariai rugsėjo mėn. Siūloma pareiginė alga 6 213 eurų neatskaičius mokesčių (pareiginės algos koeficientas 3,48 bazinio dydžio). NŠA vadovas renkamas 5 metų kadencijai. 

Prašymas dalyvauti konkurse ir kiti dokumentai pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS)  https://bit.ly/3wIYHyL 

Plačiau apie konkursą, NŠA veiklą, reikalavimus vadovui buklete čia.