BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Pristatyta tautinių mažumų švietimo politikos Lietuvoje veikla

Data

2006 01 01

Įvertinimas
0

Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko darbo grupių, įgyvendinančių Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę 2005–2010 metų programos priemones, posėdis. Jame buvo apibendrinti 2005 metais atlikti darbai, skirti tautinių mažumų švietimui ir tautinių santykių darnai mūsų šalyje.
Vykdant programą parengtos valstybinės kalbos ugdymo lygį įvertinančios priemonės mokykloms, kuriose mokoma ne valstybine kalba. Išleisti lietuvių kalbos vadovėliai 5,7,9 klasėms, parengtos metodinės rekomendacijos.

Įgyvendinant programą parengti šie leidiniai: “Nauji gimtųjų kalbų mokymo metodai”. „Informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimas gimtųjų kalbų ugdyme“, “Gimtosios kalbos ugdymo ypatumai, daugiakultūrėje aplinkoje”. Taip pat parengtas tautinės mažumos kalbos mokymosi organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose rekomendacijų aprašo projektas, gimtosios kalbos kaip pasirenkamojo dalyko mokymo koncepcijos projektas. Parengtos metodinės rekomendacijos dirbantiems su naujos kartos lenkų, rusų, romų kalbų vadovėliais.

Vykdant programą parengtas kvalifikacijos tobulinimo programų ciklas „Daugiakultūris ugdymas šiuolaikinėje mokykloje“. Atliktas tyrimas dėl pedagogų rengimo bei kvalifikacijos tobulinimo poreikio bei apsirūpinimo vadovėliais tautinių mažumų kalbomis.

Posėdyje dalyvavę programos įgyvendinimo darbo grupių nariai, ministerijos atstovai diskutavo dėl 2006 m. darbų plano. Įgyvendinant Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę 2005–2010 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, siekiama integruoti tautines mažumas į Lietuvos visuomenės gyvenimą. Taip pat padėti tautinėms mažumoms išsaugoti savo tapatumą bei užtikrinti tautinių santykių darnumą.

Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė

Elona Bagdanavičienė tel. (8 5) 2743136