BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


A. Monkevičius dalyvauja ES ministrų konferencijoje apie žmogiškųjų išteklių plėtrą

Data

2003 01 01

Įvertinimas
0

Investicijos į žmonių išsilavinimą, žinias ir gebėjimas efektyviai jas panaudoti yra būtina sąlyga šaliai, siekiančiai žmonių gerbūvio ir ekonominio konkurencingumo, sakė šiandien švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius Milane (Italija) vykstančioje ES švietimo ministrų konferencijoje „Žmogiškųjų išteklių plėtra socialinės integracijos ir konkurencingumo didinimui“. A. Monkevičius pristatė priemones, kaip Lietuvoje kuriama visiems prieinama, kokybiška, atsakingu valdymu ir tikslingu finansavimu pagrįsta švietimo sistema.

Lietuvoje daug dėmesio skiriama profesiniam rengimui ir jo prieinamumo didinimui. Kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Statistikos departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos darbo birža Švietimo ir mokslo ministerija kuria atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (AIKOS). Ji taip pat teiks informaciją apie aukštųjų mokyklų studentų ir profesinių mokyklų mokinių, bedarbių, laisvų darbo vietų skaičius pagal švietimo posričius, profesijas ir teritoriją.

AIKOS taps vienu svarbiausių informacijos šaltiniu PLOTEUS interneto portale (mokymosi galimybės) bei duomenų bazėje EURES (darbo galimybės), teikiant informaciją apie mokymosi ir įsidarbinimo galimybes Lietuvoje. Vėliau AIKOS bus integruota į bendrą europinę duomenų bazę, apimančią visų Europos šalių mokymosi ir darbo galimybes.

Pasak A. Monkevičiaus, siekiant kelti profesinio rengimo kokybę ir užtikrinti darbo rinkos poreikių atitikimą, į profesinio rengimo procesų atnaujinimą įtraukiami socialiniai partneriai. Siekiama, kad socialiniai partneriai dalyvautų ne tik prognozuojant ateities kvalifikacijų poreikį šalyje ar numatant paklausias profesijas, bet ir įtraukiant į profesinio rengimo kokybės įvertinimą.

ES ministrų konferencija tęsis iki spalio 29 d.Informacijos ir ryšių su visuomene
sektoriaus vadovė Nomeda Barauskienė
tel. 274 31 85