BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


A. Monkevičius susitiko su švietimo profsąjungos pirmininku

Data

2002 01 01

Įvertinimas
0

Šiandien, gruodžio 16 d., švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius susitiko švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininku Aleksu Bružu, kitais vadovais. Ministras ir profsąjungos atstovai aptarė aktualius švietimo klausimus ir bendradarbiavimo galimybes gerinant mokytojų darbo ir kvalifikacijos kėlimo sąlygas.A. Monkevičius atkreipė dėmesį, kad šiais metais įvedus mokinio krepšelį mokytojų atlyginimai ne tik nevėluoja, bet ir padidėjo. Tai rodo ir neseniai atliktas tyrimas “Mokytojų požiūris į darbą, jo vertinimą ir jo apmokėjimo būklė”. Prieš šį atlyginimų išaugimą mokytojų algos didėjo tik 1997 m. Mokinio krepšelio įvedimas sudarė prielaidas mokyklose realizuoti visas ugdymo plane numatytas valandas, taip pat ir skirtas papildomajam ugdymui.

A. Monkevičius informavo profesinės sąjungos atstovus, kad Vyriausybės priemonių plane numatyta pereiti prie etatinio mokytojų darbo apmokėjimo. Prieš rengdama etatinio darbo apmokėjimo tvarką ir siekdama išsiaiškinti mokytojų požiūrį, ministerija inicijavo tyrimą. Tyrimo duomenimis, mokytojai iš esmės pritartų etatinio darbo apmokėjimo tvarkos įvedimui, jei ji nesumažintų atlyginimų.
“Atlyginimai tikrai nemažės ir nauja apmokėjimo tvarka bus rengiama laikantis trijų svarbiausių principų: garantuoti finansavimą mokytojų kvalifikacijai kelti, mokėti už kiekvieną atliekamą darbą, netrumpinti atostogų laiko”, - sakė ministras.

A. Monkevičius pabrėžė, kad ministerija stengiasi apsaugoti mokytojus nuo galimo nedarbo, kurį gali sukelti kintanti demografinė situacija. Šiemet pradėta įgyvendinti pedagogų perkvalifikavimo programa, jai skirta pusė milijono litų. Siūloma įgyti mokyklose trūkstamas specialybes: anglų ir vokiečių kalbų, etikos, informatikos, specialiosios pedagogikos.

A. Monkevičius išreiškė viltį, kad toliau bendradarbiaudamos profsąjunga ir ministerija sutelks dėmesį į mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir darbo salygų gerinimą.

Informacijos ir ryšių su visuomene
sektoriaus vadovė Nomeda Barauskienė
tel. 274 31 85