BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Abiturientai galės vėliau apsispręsti dėl numatomų laikyti brandos egzaminų

Data

2005 01 01

Įvertinimas
0

Švietimo ir mokslo ministras R. Motuzas patvirtino Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, įskaitų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašų naujas redakcijas. Abiturientams sudaryta galimybė dviem savaitėmis vėliau apsispręsti dėl planuojamų laikyti brandos egzaminų.„Atsižvelgiant į informacinių technologijų naudojimo organizuojant ir vykdant brandos egzaminus teikiamas galimybes, nuo 2006 metų abiturientams leidžiama vėliau apsispręsti dėl numatomų laikyti brandos egzaminų dalykų ir jų tipų. Egzaminus galima rinktis iki kovo 1 d.“, - sako Nacionalinio egzaminų centro direktorius Vidmantas Jurgaitis.

Ankstesniais metais abiturientai privalėjo apsispręsti dėl brandos egzaminų iki vasario 15 d.

Kita naujovė – nuo 2006 m. galima rinktis ir laikyti informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą. „75 proc. užduoties sudaro programavimo žinių ir praktinių gebėjimų tikrinimas. Egzamino metu sukurtos kompiuterinės programos pateks į Nacionalinį egzaminų centrą internetu, jas tikrins ir kompiuterinė programa, ir vertintojai“, - sako V. Jurgaitis.

Naujovė yra tai, kad užsienio mokyklose besimokantiems asmenims, pareiškusiems norą laikyti Lietuvos valstybinius brandos egzaminus, bus sudaroma galimybė juos laikyti tos šalies švietimo institucijose pakartotinės sesijos metu. Sprendimą dėl leidimo laikyti pasirinktus egzaminus ir šių egzaminų vykdymo vietos ir tvarkos kiekvienu atveju priims Nacionalinio egzaminų centro direktorius.

Pasak V. Jurgaičio, dar viena naujovė, kad ankstesnių laidų abiturientai, turintys mokymosi pasiekimų pažymėjimą, bet neturintys brandos atestato, bus prilyginami einamųjų metų vidurinio ugdymo programą baigiantiems asmenims. Jie dėl egzaminų pasirinkimo ir laikymo turės kreiptis į savo mokyklą ir galės laikyti pasirinktus egzaminus, išskyrus tuos, kuriuos yra išlaikę ankstesniais metais. Taip pat galės perlaikyti pagrindinės sesijos metu neišlaikytą egzaminą, jiems dėl svarbių priežasčių egzaminas galės būti atidedamas, nereikės mokėti užstato ar įmokos.

Asmenys, turintys brandos atestatą, norėdami laikyti nelaikytus ar perlaikyti anksčiau laikytus egzaminus turės, kaip ir ankstesniais metais, kreiptis į bazines mokyklas ir sumokėti 30 Lt įmoką už kiekvieną pasirinktą egzaminą.

„Naujos redakcijos tvarkos aprašas didina pasitikėjimą mokyklos direktoriumi, o kartu ir jo atsakomybę, nes individualiuosius teisės aktus mokinio atžvilgiu priims tik mokyklos direktorius. Vienas iš tokių pavyzdžių, kad mokyklos direktorius dalyko mokyklinį brandos egzaminą pripažins išlaikytu ir įvertintu aukščiausiu balu tarptautinės, šalies olimpiados ar jaunųjų filologų konkurso 1–3 vietų laimėtojui arba mokiniui, išlaikiusiam tarptautinį užsienio kalbos egzaminą,“, - sako Nacionalinio egzaminų centro direktorius V. Jurgaitis.

Tvarkos aprašas numato geresnes užsienio kalbų brandos egzaminų vykdymo sąlygas. „Šių egzaminų metu kandidatų didžiausia grupelė galės būti 12 mokinių, todėl klausymo užduotis bus geriau girdima“, - pabrėžia Nacionalinio egzaminų centro direktorius.

Aiškiau aprašyta ir reglamentuota, kad į brandos egzamino patalpas negalima bus įsinešti egzamino užduoties atlikimui nereikalingų daiktų arba priemonių. Kartu papildomai nustatyta atsakomybė už bandymą naudotis ryšio priemone - galimybė netekti teisės laikyti likusių egzaminų tais pačiais metais.

Kitos pagrindinės brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos nuostatos nesikeičia.

Brandos atestatui gauti mokinys privalo išlaikyti keturių dalykų brandos egzaminus. Privalomas yra lietuvių kalbos egzaminas, kiti pasirenkamieji. Mokinys gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip penkis egzaminus, savo nuožiūra sprendžia, kokio tipo egzaminą – valstybinį ar mokyklinį – laikyti.

Brandos egzaminus laikyti gali tik turintys patenkinamą metinį pažymį.

Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks gegužės 17 d. – birželio 14 d., pakartotinė – birželio 15 d. – liepos 10 d. Pakartotinės sesijos metu egzaminus laiko abiturientai, dėl svarbių priežasčių negalėję laikyti brandos egzaminų pagrindinės sesijos metu. Taip pat egzaminus gali perlaikyti kandidatai, neišlaikę jų pagrindinės sesijos metu, tačiau perlaikomo egzamino tipas, kaip ir ankstesniais metais, galės būti tik mokyklinis.

Nesikeičia mokiniui įskaitų bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos. Naujos redakcijos aprašuose nustatytos platesnės NEC duomenų perdavimo sistemos panaudojimo galimybės organizuojant šiuos procesus.

Plačiau apie numatytus pakeitimus galima sužinoti Nacionalinio egzaminų centro interneto tinklapyje www.egzaminai.lt .

Išsamesnė informacija: Nacionalinio egzaminų centro direktorius Vidmantas Jurgaitis, tel. (8 5) 275 61 80

Informacijos ir ryšių su visuomene
sektoriaus vedėja Nomeda Barauskienė
tel. (8 5) 274 31 35