BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Aptarti Lenkijos ir Lietuvos istorijos vadovėliai

Data

2002 01 01

Įvertinimas
0

Lapkričio 24 – 26 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko Lietuvos – Lenkijos dvišalės komisijos istorijos mokymo problemoms nagrinėti posėdžiai. Komisija sudaryta remiantis Lenkijos Respublikos nacionalinio švietimo ministerijos ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendradarbiavimo programa. Komisijos posėdžiuose abi pusės informavo viena kitą apie istorijos mokymo situaciją abiejose šalyse.

Pagrindinis svarstytas klausimas - Lenkijos istorijos vadovėlių gimnazijoms (tai - pagrindinės mokyklos Lietuvoje analogas) turinio analizė ir lietuviškos problematikos atspindėjimas juose. Vadovėlius vertinę ekspertai konstatavo, kad aptartuose vadovėliuose Lietuvos istorija pristatoma korektiškai, nors apie kai kuriuos svarbius bendros istorijos aspektus Lenkijos moksleiviai negauna pilnos informacijos.

Abi pusės sutiko su siūlymu, kad vadovėliai galėtų būti papildyti svarbiais abiem pusėm faktais, ypač tais, kurie praeityje jungė abi tautas. Lenkijos pusė kaip pavyzdį nurodė faktą, kad 1939 m. prasidėjus karui Lietuva išlaikė neutralumą ir suteikė prieglobstį apie 12 000 Lenkijos karių ir civilių pabėgėlių. Ši informacija labai retai pateikiama Lenkijos mokykliniuose vadovėliuose.

Buvo susitarta kitą susitikimą ateinančiais metais surengti Varšuvoje.

Išsamesnė informacija: Rimantas Jokimatis, Švietimo ir mokslo ministerijos vyr. specialistas, tel. 2743147.
Informacijos ir ryšių su visuomene
sektoriaus vadovė Nomeda Barauskienė
tel. 274 31 85