BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Aštuoniems šimtams suaugusiųjų - naujos mokymosi galimybės

Data

2006 01 01

Įvertinimas
0

Gruodžio 14 dieną 10 val. Vilniuje, viešbutyje „Panorama Hotel“ (Sodų g. 14), vyks konferencija „Suaugusiųjų švietimo institucijų plėtra teikiant šiuolaikines kompetencijas regionuose”. Konferenciją rengia Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centru bei Vytauto Didžiojo universitetu. Tai Europos socialinio fondo ir mūsų šalies remiamo projekto „Suaugusiųjų švietimo institucijų plėtra teikiant šiuolaikines kompetencijas regionuose” įžanginė konferencija. Konferencijos metu bus pristatyti projekto tikslai, eiga, numatomi rezultatai. Nagrinėjama, kaip projektas prisidės prie Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos įgyvendinimo. Darbo grupėse kartu su projekte dalyvaujančiais suaugusiųjų mokytojais bus aptartos projekto įgyvendinimo metu rengiamos inovatyvios andragogų kvalifikacijos tobulinimo ir suaugusiųjų mokymo programos.

Projektas „Suaugusiųjų švietimo institucijų plėtra teikiant šiuolaikines kompetencijas regionuose” – viena iš priemonių sudaryti tinkamas sąlygas suaugusiems mokytis ir gerinti suaugusiųjų švietimo institucijų veiklos kokybę, įgyvendinant tiek europinio, tiek nacionalinio lygmens švietimo politikos nuostatas.

Pagrindinis projekto tikslas - stiprinti regionines suaugusiųjų švietimo institucijas, plėtojant jose neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugas.
Projekto metu 100 suaugusiųjų mokytojų iš dešimties Lietuvos apskričių suaugusiųjų švietimo centrų dalyvaus andragogų kvalifikacijos tobulinimo mokymuose. Mokymų metu andragogai įgis žinių ir suformuos atitinkamus įgūdžius inovatyvių suaugusiųjų mokymo(si) metodų panaudojimo srityje, sukaups naujos patirties vertinant ir tobulinant inovatyvius mokymosi metodus, susipažins su naujomis, pažangiomis suaugusiųjų papildomų kompetencijų ugdymo priemonėmis. Dešimtyje regioninių suaugusiųjų švietimo centrų taip pat bus organizuojami ir suaugusiųjų mokymai taikant juose inovatyvius suaugusiųjų mokymo metodus. Mokymų metu apie 800 besimokančiųjų suaugusiųjų nemokamai dalyvaus naujuose kompiuterinio raštingumo, anglų kalbos, verslumo bei teisinio raštingumo mokymuose.

Gruodžio 15 d. projekto „Suaugusiųjų švietimo institucijų plėtra teikiant šiuolaikines kompetencijas regionuose” teisinio raštingumo mokymo modulio dalyviams bus rengiamas seminaras „Pilietinės kompetencijos pagrindai suaugusiesiems“. Per seminarą vyks praktiniai užsiėmimai mokytojams pilietinio suaugusiųjų švietimo temomis. Seminaras vyks Vilniuje, viešbutyje „Panorama Hotel“ (Sodų g. 14). Renginio pradžia - 9.00 val.

Daugiau informacijos teirautis: Saulius Samulevičius, projekto vadovas, tel. (8 5) 277 76 90; (8 5) 277 15 50; el.paštas: [email protected]