BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Atliktas tyrimas atskleidė profesines mokyklas pasirinkusiųjų mokinių motyvus

Data

2005 01 01

Įvertinimas
0

Mokiniai, kurie vidurinėje ar pagrindinėje mokykloje turėjo profesinio orientavimo užsiėmimus, yra labiau patenkinti mokymusi profesinėje mokykloje.
Tai parodė Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatytas tyrimas “Jaunuolių, atėjusių mokytis į profesines mokyklas, tokio pasirinkimo motyvai bei tolesnio mokymosi planai ir galimybės”. Tyrimą Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu atliko tyrėjų grupė, vadovaujama prof. habil.dr. Rimanto Laužacko.

Tyrimas išryškino motyvus, kurie skatina rinktis profesinę mokyklą, atskleidė mokinių požiūrį į mokymąsi tokioje mokykloje.

Reprezentatyvi Lietuvos profesinių mokyklų mokinių apklausa (apklausta 17-20 metų amžiaus 602 respondentai) parodė, kad pagrindiniai motyvai, įtakojantys visų pakopų mokinių profesinės mokyklos pasirinkimą yra noras greičiau įgyti specialybę ir tapti savarankišku, buvę prasti pasiekimai bendrojo lavinimo mokykloje, kurioje mokėsi anksčiau, mokytojų ir tėvų patarimai rinktis profesinę mokyklą.

Pusė visų pakopų mokinių pažymėjo, kad jie jau vidurinėje, pagrindinėje mokykloje buvo supažindinti su specialybėmis, kurias galima įgyti – tai yra, jų mokykloje vyko profesinio orientavimo užsiėmimai. Kad mokytis profesinėje mokykloje patinka, nurodė visų pakopų didžioji dalis mokinių.

Tyrimas parodė, kad 40,4 proc. profesines mokyklas baigusių jaunuolių toliau norėtų dirbti ir mokytis, 45,2 proc. – studijuoti kolegijoje ar universitete, 22,8 proc. – išvykti į užsienį. Tęsti mokslą aukštesnėje profesinės mokyklos pakopoje labiausiai suinteresuoti pirmos pakopos mokiniai. Taigi beveik tarp visų apklaustųjų vyrauja teigiama nuostata mokslo atžvilgiu.

Siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas profesijai įgyti, profesinėse mokyklose mokymas vykdomas pagal keturių pakopų programas. Pirmos pakopos programos skirtos ne jaunesniems kaip 14 metų moksleiviams, nebaigusiems pagrindinės bendrojo lavinimo mokyklos ir norintiems įgyti profesiją. Antrosios pakopos - baigusiems pagrindinę bendrojo lavinimo mokyklą ir norinties įgyti tik profesinę kvalifikaciją. Trečiosios pakopos - baigusiems pagrindinę bendrojo lavinimo mokyklą bei norintiems įgyti profesinę kvalifikaciją ir bendrąjį vidurinį išsilavinimą. Ketvirtosios pakopos programos skirtos turintiems brandos atestatą ir norintiems įgyti profesiją.

Informacijos ir ryšių su visuomene sektoriaus vyriausioji specialistė
Elona Bagdanavičienė
tel. (8 5) 2743136