BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Aukštąjį mokslą baigusieji specialistai darbą randa nesunkiai

Data

2003 01 01

Įvertinimas
0

Aukštąjį mokslą baigusių darbuotojų padėtis darbo rinkoje yra gera – darbdaviai dažniau konstatuoja apie jų stygių nei perteklių, parodė Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu atliktas tyrimas „Universitetų absolventų konkurencingumas darbo rinkoje darbo jėgos pasiūlos ir paklausos kontekste (darbdavių ir jų įmonėse įdarbintų absolventų apklausos duomenimis)“. Darbdaviai nurodė, kas pastaraisiais metais sunkiausia buvo surasti inžinierių, vadybininkų, gydytojų, technologų, anglų kalbos specialistų, informatikų, finansininkų, teisininkų, kai kurių dalykų mokytojų. Šių specialistų poreikis prognozuojamas ir ateityje.

Tokias pat tendencijas rodo ir universitetų absolventų 2002 m. sociologinė apklausa. Tyrimo duomenimis, geriausiai įsidarbino verslo vadybos (beveik 90 proc.), informatikos (87 proc.), ekonomikos (85 proc.) specialistai. Aukštas lietuvių filologijos ir kalbotyros absolventų įsidarbinimo lygis (82 proc.) Pabrėžtina, kad tyrimo metu apie du trečdalius šių absolventų dirbo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją. Darbo užmokesčiu patenkinti vidutiniškai 40 proc. absolventų, kiek daugiau verslo ir ekonomikos srityje – apie 60 proc.

Prasčiausiai sekėsi įsidarbinti slavų filologijos specialistams (34 proc.), iš jų tik trečdalis patenkintų gaunamu darbo užmokesčiu (33 proc.) Ne daugiau savo atlyginimu džiaugiasi ir anglų kalbos (33 proc.), istorijos specialistai (32 proc.)

Tuo tarpu darbdaviai norėtų, kad jauni darbuotojai geriau atliktų savo pareigas. Darbdavių nuomone, labiausiai tobulintini vadybininkų, inžinierių gebėjimai. Tyrimas parodė, kad 74 proc. darbdavių pažymi jaunų specialistų praktinio pasirengimo stoką. Tačiau tik trečdalis įmonių organizuoja studentų praktikas.

Tyrimas rodo, kad darbdaviai teigiamai vertina bendradarbiavimą su aukštosiomis mokyklomis. Per 30 proc. pageidautų dalyvauti rengiant studijų programas.

Švietimo ir mokslo ministerija skatina aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ir siekia, kad universitetų absolventų profesinis parengimas kuo geriau atitiktų darbo rinkos poreikius.

Absolventų padėtis darbo rinkoje tiriama jau ketvirtus metus. Šiais metais pirmą kartą atliktas kompleksinis tyrimas – buvo ištirta ne tik absolventų, bet ir darbdavių nuomonė.

Tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti darbdavių bei tiriamose įmonėse įdarbintų 1996-2002 m. laidų aukštųjų universitetinių mokyklų absolventų nuomonę, ar jų profesinis pasirengimas atitinka darbo rinkos poreikius.

Tyrimo metu buvo apklausti beveik 600 Lietuvos įmonių vadovų, kurių įmonėse per tiriamą laikotarpį buvo priimta apie 26 tūkst. naujų darbuotojų. Tuo pat metu minėtose įmonėse buvo apklausta 480 aukštųjų universitetinių mokyklų 1996 – 2002 m. laidų absolventų.

Tyrimą Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu atliko Darbo ir socialinių tyrimų institutas.Informacijos ir ryšių su visuomene
sektoriaus vadovė Nomeda Barauskienė
tel. 274 31 85