BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Baigtas auditas Ugdymo plėtotės centre: viešųjų pirkimų skaidrumas ir darbuotojų papildomas darbas kelia abejonių

Data

2018 12 05

Įvertinimas
0
023.jpg

Ugdymo plėtotės centro (UPC) viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarka nėra detaliai aprašyta, nedetalizuota vidaus kontrolės tvarka, neužtikrintas viešųjų pirkimų veiksmingumas ir skaidrumas. Kai kurių UPC viešųjų pirkimų komisijos narių darbas kitose įstaigose kelia abejonių dėl viešųjų ir privačių interesų suderinamumo. Tokias išvadas paskelbė Švietimo ir mokslo ministerijos auditoriai, lapkričio pabaigoje baigę centro veiklos auditą. 

„Skaidrindami švietimo sistemą, atlikome daugelio pavaldžių įstaigų vidaus auditus, viešų ir privačių interesų tyrimus, buvo ir atleidimų. Šiandien skelbiame dar vienos kertinės švietimo valdymo institucijos audito rezultatus, kurie padės naikinti per dešimtmečius susiklosčiusias neskaidrias praktikas. Tikiuosi, kad šie sistemos skaidrinimo darbai bus tęsiami“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. 

Remiantis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos duomenimis, keturi iš šešių UPC Viešųjų pirkimų komisijos narių privačių interesų deklaracijas pateikė tik prasidėjus auditui. Centro direktoriaus pavaduotojas Ričardas Totoraitis privačių interesų deklaracijos nėra pateikęs.

Kaip rodo pateiktos deklaracijos, vienas Viešųjų pirkimų komisijos narys papildomai dirba viešųjų pirkimų srityje ir ministerijai pavaldžiame Švietimo aprūpinimo centre, du komisijos nariai  pagal individualios veiklos pažymėjimus dirba švietimo srityje. Tai kelia abejonių dėl viešųjų ir privačių interesų suderinamumo.

Nustatyta sisteminė klaida vykdomų pirkimų dokumentuose: netiksliai ir neaiškiai nurodyti ar iš viso nenurodyti reikalavimai paslaugos tiekėjo išsilavinimui, kvalifikacijai, privalomai turėti patirčiai, kompetencijoms. Pavyzdžiui, pirkdamas praktinių renginių organizavimo ir moderavimo paslaugą, UPC nurodė, kad „renginio moderatorius turi būti švietimo, gamtos mokslų srities atstovas“.

Vykdydamas mažos vertės pirkimus ir pasirinkdamas neskelbiamą apklausą žodžiu, centras sistemingai apklausia tik vieną paslaugos teikėją. Nors toks sprendimas formaliai neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo nuostatoms, norint racionaliai panaudoti lėšas ir išvengti neskaidrumo šešėlių būtų tikslinga kreiptis į kelis tiekėjus ir sudaryti jiems vienodas konkurencines sąlygas.

UPC, paskelbęs mokytojų ir aukštųjų mokyklų ekspertų atranką į kvalifikacijos tobulinimo stažuotę Edinburge, nenustatė aiškių, konkrečių atrankos kriterijų, išskyrus „laisvai kalbėti anglų kalba ir būti bendrojo ugdymo mokyklos mokytoju“. Paties projekto vadovė į užsienį išvyko kaip Mykolo Romerio universiteto deleguota ekspertė.

Konstatuojama, kad vidaus kontrolė audituojamoje srityse – patenkinama. Centro esamų ir vykdomų vidaus kontrolės, efektyvios viešųjų pirkimų priežiūros sistemos ir organizacinių, administracinių valdymo procesų nepakankamumas neužtikrino veiksmingos kontrolės ir sudarė prielaidas atsirasti trūkumams ir neatitiktims viešųjų pirkimų reglamentavimo, organizavimo ir vykdymo srityse.

Ministerija pradėjo pavaldžių įstaigų pertvarką, kad būtų sumažintas administravimas bei funkcijų dubliavimas, atsisakoma valstybinėms įstaigoms nebūdingų funkcijų, jungiant jas į stambesnius vienetus. Sudaryta darbo grupė iki metų galo parengs pertvarkos planą, kaip gerinti ir optimizuoti jų veiklą.

 Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas [email protected]