BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Baltijos jūros regionas siekia lyderystės mokslo ir inovacijų srityje

Data

2019 02 25

Įvertinimas
0
4.jpg

Vasario 22 d. švietimo, mokslo ir sporto viceministras Valdemaras Razumas dalyvavo Rygoje vykusiame Baltijos jūros valstybių tarybos (BJVT) aukšto lygio susitikime ir „Baltijos mokslo tinklo“ projekto baigiamojoje konferencijoje. Baltijos šalių atstovai aptarė regionui aktualius mokslo politikos ir bendradarbiavimo klausimus. Pabrėžtas bendras tikslas – siekti lyderystės mokslo ir inovacijų srityje.

BJVT susitikimo metu viceministras V. Razumas akcentavo šiuos Lietuvai svarbius kaimyninių valstybių bendradarbiavimo aspektus: pastangas stiprinti mokslo kokybę ir konkurencingumą, siekį mažinti mokslo ir inovacijų atotrūkį tarp ES valstybių narių ir skatinti platesnį dalyvavimą būsimoje „Europos horizonto“ programoje, aktyvesnį Baltijos jūros šalių bendradarbiavimą, kuris stiprintų regiono matomumą ir atvirumą tarptautiniame kontekste. Susitikimo metu priimtas bendras BJVT pareiškimas, pabrėžiantis Baltijos jūros regiono siekį tapti mokslo ir inovacijų srities lyderiu.

Pasibaigus aukšto lygio susitikimui vykusioje „Baltijos mokslo tinklo“ projekto baigiamojoje konferencijoje, platesniame dalyvių rate, buvo išsamiai aptarti tokie Baltijos jūros regionui aktualūs klausimai, kaip mokslinių kompetencijų skatinimas, subalansuotas tyrėjų mobilumas, mokslo ir inovacijų atotrūkio mažinimas, efektyvesnis mokslo bendradarbiavimas su visuomene ir verslu.

Projekto „Baltijos mokslo tinklas“ tikslai – vystyti bendrą mokslo politiką Baltijos jūros regione,  didinti regiono dalyvavimą „Europos horizonto“ programoje, skatinti mokslininkų mobilumą regione. Siekdama šio tikslo Lietuva numato finansuoti trumpalaikes studentų mokslinių tyrimų stažuotes.


Komunikacijos skyrius
El. paštas [email protected]
Tel. +370 5 219 1173