BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Bendrojo ugdymo taryba pritarė vadovėlių vertinimo sistemos modelio gairėms

Data

2006 01 01

Įvertinimas
0

Bendrojo ugdymo taryba pritarė Vadovėlių vertinimo sistemos modelio projektui. Modernesnė, liberalesnė vadovėlių vertinimo sistema leis leidyklas, mokytojus, visus suinteresuotus asmenis išsamiau informuoti apie naujų vadovėlių kokybę, jų pasirinkimo ir įgyvendinimo ugdymo procese galimybes. Taip pat pagerins vadovėlių vertinimo kokybę, aiškiau nubrėš leidyklų, Švietimo ir mokslo ministerijos atsakomybės ribas. Daug dėmesio bus skiriama vadovėlius vertinantiems ekspertams mokyti, jų kvalifikacijai tobulinti. „Nekuriame naujos sistemos. Tai, kas numatyta projekte, tai tik maži žingsneliai, leisiantys suteikti daugiau atsakomybės leidykloms ir skirti didesnį dėmesį ekspertų kompetencijai. Skirtumas tik toks, kad ekspertai bus vieši, licencijuoti, apmokyti“, - sako Arūnas Plikšnys, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorius.

Kaip numatoma Vadovėlių vertinimo sistemos modelio projekte, dabar esančius nepriklausomus ekspertus pakeis ekspertai konsultantai. Ekspertų konsultantų sąrašą tvirtins švietimo ir mokslo ministras. Skirtingai nei iki šiol, ekspertai turės galimybę stebėti visą vadovėlio rengimo procesą. Viena iš pagrindinių jų funkcijų – kvalifikuotai padėti autoriams rengti ar taisyti vadovėlius. Baigę konsultavimą, ekspertai konsultantai turės atlikti galutinį vadovėlio rankraščio įvertinimą ir parengti išsamias vadovėlių vertinimo išvadas, kuriuos bus viešai skelbiamos.

Kad vadovėlių vertinimo ir informacijos apie juos sklaida būtų sklandi, planuojama įsteigti už tai atsakingą Vadovėlių centrą. Jis administruotų ir mokykliniams vadovėliams skirtą interneto tinklalapį, rinktų informaciją apie vadovėlių rengimo, naudojimo problemas, reguliariai organizuotų ekspertų konsultantų mokymus, nuolat informuotų leidėjus ir autorius apie nacionalinių ugdymo dokumentų atnaujinimą. Projekte numatoma, kad atnaujinus bendrąsias ugdymo programas ir standartus, būtų peržiūrimi ir vadovėliai.

Vadovėlių vertinimo sistemos modelio projekte numatyta aiškiau apibrėžti Švietimo ir mokslo ministerijos bei leidyklų funkcijas. Švietimo ir mokslo ministerija rūpinsis, kad vadovėliai atitiktų nacionalinį ugdymo turinį, šiuolaikinės pedagogikos reikalavimus. Už svarbiausių vadovėliams keliamų bendrojo pobūdžio normų (dalykinio tikslumo, demokratijos, pilietiškumo, humanizmo ir kitų vertybių) laikymąsi visų pirma bus atsakinga vadovėlį išleidusi leidykla ir jo autoriai. Leidykla turėtų prisiimti atsakomybę už tai, kad vadovėlis neiškraipytų faktų, neskleistų dezinformacijos, nekurstytų nesantaikos, nepakenktų vartotojui, atitiktų kalbos taisyklingumo reikalavimus ir higienos normas.
Ypatingais atvejais (kai nėra keliamus reikalavimus atitinkančio vadovėlio), Švietimo ir mokslo ministerija inicijuotų, organizuotų ir vykdytų trūkstamų vadovėlių rengimo konkursus, kurių metu parengti vadovėliai būtų vertinami pagal atskirą tvarką.

Liberalesnė vadovėlių vertinimo sistema būtų įvedama atskirais etapais per 2007 metus. Numatoma, kad naujasis vertinimo modelis įsigalios nuo 2008 metų.

Ryšių su visuomene skyriaus vyresnioji specialistė Alma Vijeikytė
Tel. (8 5) 2743135