BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Bus apribota galimybė moksleivio krepšelio lėšas naudoti kitoms reikmėms

Data

2003 01 01

Įvertinimas
0

Šiandien Vyriausybė pritarė Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyvai pakeisti Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo penktąjį straipsnį, kuris numatė, kad savivaldybės gali iš anksto planuoti moksleivio krepšelio lėšų skyrimą kitoms švietimo reikmėms, pirmiausia įsiskolinimams dengti. Pakeitus šį straipsnį, savivaldybės negalės planuoti išankstinio moksleivio krepšelio lėšų – tikslinės valstybės dotacijos moksleivių ugdymui – sutaupymo ir jų skyrimo kitoms reikmėms, išskyrus švietimą. Moksleivio krepšelio lėšos kitoms švietimo reikmėms galės būti skiriamos tik tuo atveju, jei jų liks baigiantis finansiniams metams.

Švietimo ir mokslo ministerija tikisi, kad tai užtikrins tikslų moksleivio krepšelio lėšų panaudojimą.

Tai išspręstų ir dalį Valstybės kontrolės nurodytų trūkumų dėl mokyklų finansavimo.

Švietimo ir mokslo ministerija yra susipažinusi su Valstybės kontrolės audito išvadomis ir mano, kad auditas turėjo apimti ir kitas už mokyklų finansavimą atsakingas institucijas, taip pat savivaldybes.

Pabrėžtina, kad minėtą auditą inicijavo pati Švietimo ir mokslo ministerija, aiškiai įvardindama iškilusias problemas ir prašydama gilesnės jų priežasčių analizės, kad būtų pasirinkti tinkami sprendimo būdai.

Švietimo ir mokslo ministerija atsižvelgs į audito išvadas ir pagal savo kompetenciją tobulins mokyklų finansavimo metodiką. Artimiausiu laiku bus viešai paskelbtas kitų metų moksleivio krepšelio lėšų poreikio projektas.


Informacijos ir ryšių su visuomene
sektoriaus vadovė Nomeda Barauskienė
tel. 274 31 85