BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Egzaminų tvarka nesikeičia

Data

2003 01 01

Įvertinimas
0

Šių metų brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimo ir vykdymo tvarkos nuostatos nesikeičia. Švietimo ir mokslo ministro Algirdo Monkevičiaus patvirtintuose brandos egzaminų, įskaitų, pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimą reglamentuojančiuose dokumentuose esminių pakeitimų nėra.

Tačiau daugiau dėmesio bus skiriama vertinimui, vertintojų atsakomybės įteisinimui.

Taip pat 2004 metais Nacionalinis egzaminų centras ketina surinkti ir duomenų bazėje turėti mokyklinių egzaminų įvertinimus. Tai įgalins ateityje centralizuotu būdu perduoti reikiamą informaciją aukštosioms mokykloms.

Koreguojamas informatikos egzamino pavadinimas ir struktūra, jis dabar vadinsis informacinių technologijų ir neturės kūrybinės dalies. Pirmą kartą bus sudaryta galimybė laikyti vokiečių gimtosios kalbos egzaminą.

Jau ankstesniais ministro įsakymais yra numatyta pratęsti daugumos 2004 m. brandos egzaminų programų galiojimą iki 2005 m. Tai leis mokytojams tinkamai planuoti ugdymo procesą.

Kaip ir ankstesniais metais, abiturientai laikys vieną privalomą – lietuvių kalbos egzaminą, o kitus tris galės rinktis savo nuožiūra. Kad gautų brandos atestatą, abiturientai privalės išlaikyti keturis brandos egzaminus.

Brandos egzaminus abiturientai laikys gegužės – birželio mėn.

Lieka galioti praėjusių mokslo metų pagrindinio ugdymo matematikos, lietuvių valstybinės kalbos ir gimtosios kalbos (lietuvių, rusų, lenkų, baltarusių, vokiečių) pasiekimų patikrinimo programos. Pakoreguotas lietuvių valstybinės kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos įvadas, kalbėjimo tikrinimas, kalbėjimo užduoties temos, atsižvelgiant į ugdymo turinio ir ugdymo proceso pasikeitimus.

Patvirtintas 2004 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis. Prieš jį tvirtinant Nacionalinio egzaminų centro interneto tinklapyje buvo skelbti 2 tvarkaraščio projekto variantai ir klausiama mokytojų bei moksleivių nuomonės, už kurį variantą jie pasisako. Išnagrinėjus visus argumentus buvo pasirinktas klasikinis variantas, kuris iš esmės atitinka 2003 m. variantą: patikrinimas vyks gegužės 28 – birželio 11 d.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas organizuojamas moksleiviams, baigiantiems dešimtą klasę.

Išsamesnė informacija: Vidmantas Jurgaitis, Nacionalinio egzaminų centro direktorius, tel. (8 5) 275 61 80.
Daugiau informacijos galima rasti ir Nacionalinio egzaminų centro interneto tinklapyje www.egzaminai.lt
Informacijos ir ryšių su visuomene
sektoriaus vadovė Nomeda Barauskienė
(8 5) 274 31 85