BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


ES Konkurencingumo taryboje – Europos mokslo ir inovacijų paktas ir Europos mokslinių tyrimų erdvės darbotvarkė

Data

2021 11 26

Įvertinimas
0
Jakštas.jpg


Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Gintautas Jakštas penktadienį Briuselyje dalyvauja Europos Sąjungos Konkurencingumo tarybos posėdyje, kurio metu bus patvirtinti du Lietuvos mokslo ir inovacijų politikai svarbūs dokumentai: Europos mokslo ir inovacijų paktas ir 2022-2024 m. Europos mokslinių tyrimų erdvės darbotvarkė.

Konkurencingumo tarybos metu ES mokslo ministrai ketina patvirtinti Europos mokslo ir inovacijų paktą. Paktu siekiama sustiprinti ES ir valstybių narių nacionalinių mokslo ir inovacijų politikos krypčių tarpusavio koordinavimą ir suderinamumą bei kryptingais veiksmais didinti jų bendrą poveikį. Paktu įtvirtinamos esminės mokslinių tyrimų ir inovacijų vertybės ir principai, identifikuojamos sritys, kuriose ES valstybės galėtų vystyti bendras veiklas.

Tarybos metu taip pat numatoma sutarti dėl Europos mokslinių tyrimų erdvės valdymo ateities ir patvirtinti 2022-2024 m. Europos mokslinių tyrimų erdvės darbotvarkę. Darbotvarkę sudaro 19 veiksmų, tokių kaip Europos atvirojo mokslo debesies kūrimas, autorių teisių reguliavimo ir mokslo vertinimo tobulinimas, tyrėjų karjeros patrauklumo ir lyčių lygybės bei lygių galimybių didinimas, žinių panaudojimo ir komercinimo skatinimas, dalyvavimas Europos partnerystėse ir misijose, žaliosios transformacijos veiklų skatinimas, prisidėjimas prie Europos pramonės ekosistemų, sinergijų tarp Europos mokslinių tyrimų erdvės ir Europos aukštojo mokslo erdvės skatinimas, piliečių įtraukimas į mokslo veiklas ir kita.

Šie du svarbūs dokumentai turės poveikį ir Lietuvos mokslo ir inovacijų politikai. Per pirmą 2022 m. pusmetį Lietuva turės pasirinkti, kuriose veiklose planuoja aktyviai dalyvauti.

„Labai malonu matyti, kad Lietuvos mokslo politika ir suplanuoti darbai  yra sinchronizuoti su Europos mokslinių tyrimų erdvės  politika, todėl manome, kad galėsime ne tik prisidėti prie daugelio veiksmų, tokių kaip įsijungimas į Europos atvirojo mokslo debesį, mokslo vertinimo tobulinimas, tyrėjų karjeros patrauklumo didinimas ir lyčių lygybės ir lygių galimybių skatinimas, dalyvavimas Europos partnerystėse ir misijose, sinergijos dėl Europos mokslinių tyrimų erdvės ir aukštojo mokslo erdvės didinimas, bet ir pasidalinti savo gerąja patirtimi“, – sako viceministras G. Jakštas.

Siekdama aktyviai dalyvauti kuriant Europos mokslinių tyrimų erdvę Lietuva prisijungė prie Tarybai pirmininkaujančios Slovėnijos inicijuotos Liublianos deklaracijos, skirtos lyčių lygybės ir lygių galimybių skatinimui moksle. Konkurencingumo tarybos metu turėtų būti paskelbtas prie šios deklaracijos prisijungusių šalių sąrašas.

ES Konkurencingumo taryba siekia stiprinti ES konkurencingumą ir ekonomikos augimą šiose politikos srityse: vidaus rinkos, pramonės, mokslinių tyrimų ir inovacijų, kosmoso. Tarybos posėdžiai rengiami bent keturis kartus per metus.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Komunikacijos skyrius
El. paštas [email protected]
Tel. +370 5 219 1129