BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


„ES Socrates programa padėjo suvokti nuolatinio mokymosi svarbą“ – teigia ministrė R. Žakaitienė

Data

2006 01 01

Įvertinimas
0

Švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė pasveikino ES Socrates programos II etapo baigiamojo renginio dalyvius ir renginio svečius. „Šiandien kartu galime pasidžiaugti antrojo Socrates programos etapo rezultatais. Aštuoniose Socrates paprogramėse –Comenius, Erasmus, Grundtvig, Lingua, Minerva, Stebėsena ir inovacijos, Jungtinė veikla, Papildomos priemonės – nenutrūko nuoseklūs darbai. Socrates keitė mūsų žmonių nuostatas ir darbo kultūrą, padėjo suvokti nuolatinio mokymosi svarbą asmens gyvenimui“, – sakė ministrė R. Žakaitienė. Socrates programos dėka įvairaus amžiaus žmonės buvo skatinami mokytis, studijuoti, tobulinti kvalifikaciją užsienyje, mokytis Europos Sąjungos kalbų, pažinti Europos kultūrą. Buvo skatinamas bendradarbiavimas ir mobilumas švietimo srityje, remiamos edukacinės inovacijos. „Per šiuos metus pasiekta svarių rezultatų: keliskart išaugo dalyvių skaičius, ženkliai padaugėjo projektų. Skaičiai yra svarbus matmuo, akivaizdus rodiklis mums, siekiantiems apžvelgti, įvertinti programos reikšmę. Tačiau esminis dalykas yra įgyta patirtis. Išaugo mokinių pasitikėjimas savo jėgomis ir noras mokytis užsienių kalbų, mokytojų motyvacija kurti Europos bendradarbiavimo projektus ir dalytis patirtimi su kolegomis iš kitų Europos šalių, dėstytojų patirtis dirbant su studentais iš kitų Europos universitetų, studentų noras įgyti kuo daugiau žinių ir pritaikyti jas ateities darbams, suaugusiųjų apsisprendimas tęsti mokymąsi“, – sakė ministrė R. Žakaitienė. Švietimo ir mokslo ministrė atkreipė dėmesį į programos Socrates pastarųjų metų pasiekimus: buvo tobulinamas studijų užsienyje pripažinimas, skatinama aukštojo mokslo pažanga, vis aktyviau išnaudojama atviro ir nuotolinio mokymosi galimybė, plečiamos studentų profesinės galimybės efektyviai veikti bendroje rinkoje, sukaupta gerosios patirties mažinant socialinę atskirtį orientuojantis į tokias tikslines grupes kaip kaimo gyventojai, žmonės su negalia, bedarbiai. Ministrė padėkojo visiems Socrates programos dalyviams, kurie įgyvendindami šią programą padėjo siekti svarbiausių Lietuvos švietimo tikslų – gerinti švietimo kokybę ir prieinamumą, įgyvendinti Europos lygmens standartus. „Galime džiaugtis įdiegtais naujais metodais, patobulėjusia pedagogine kultūra ir vadyba, aktyvesne mokinių, studentų, pedagogų, dėstytojų veikla, projektų įgyvendinimu“,– sakė Roma Žakaitienė. Švietimo ir mokslo ministerijos vadovė pasidžiaugė, kad Europos Komisija, įvertinusi didžiulę bendradarbiavimo naudą, nuo 2007 m. pradeda naują Mokymosi visą gyvenimą programą, kuri truks iki 2013-ųjų. Socrates programa – viena seniausių Europos bendradarbiavimo programų švietimo srityje. Ši programa Europos Sąjungoje įgyvendinama nuo 1995 metų, Lietuva į programos veiklą įsijungė 1998 metais. Greta kitų tikslų šia programa siekiama skatinti bendradarbiavimą ir mobilumą bei išryškinti europinę dimensiją švietimo srityje. Programos uždaviniai apima visą švietimo spektrą – nuo vaikų darželių iki įvairaus amžiaus suaugusiųjų mokyklų, nuo mokyklų bendradarbiavimo iki šalių, dalyvaujančių Socrates programoje, švietimo politikos analizės 1997 metais Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė ES Socrates programos koordinavimo paramos fondą, kaip instituciją, atsakingą už Socrates programos įgyvendinimą Lietuvoje. Per devynis fondo veiklos metus Europos mokyklose partnerėse jau apsilankė beveik 3000 mokinių ir 3344 mokytojai iš Lietuvos, stažavosi beveik 800 jau dirbantys ir būsimieji pedagogai. Aktyvios Socrates fondo ir aukštųjų mokyklų informacinės veiklos dėka atvykstančių į Lietuvą dėstytojų skaičius per paskutinius 5 metus padidėjo nuo 123 iki 347, o atvykstančių studentų pagal Erazmus programą skaičius išaugo nuo 56 (2000-2001 mokslo metais) iki daugiau nei 500 (2005-2006 m. m.). Galimybe studijuoti ir dėstyti Europos universitetuose jau pasinaudojo daugiau nei 7000 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir beveik 2500 dėstytojų. Finansuotų Grundtvig 2 bendradarbiavimo projektų skaičius išaugo nuo devynių (9) 2001 metais iki penkiasdešimt dviejų (52) 2006 metais, 2001-2005 metais skirtos 78 stipendijos suaugusiųjų švietėjų kvalifikacijos tobulinimui. Vykdydami Grundtvig 2 projektus partnerių šalyse apsilankė beveik 400 suaugusiųjų. 1997-2006 metais 130 švietimo darbuotojų vyko į pažintinius Arion vizitus, Lietuvoje organizuotuose Arion vizituose apsilankė 43 švietimo politikos formuotojai iš Europos. Socrates II programai iš ES buvo skirta 62 mln. lt, Švietimo ir mokslo ministerija subfinansavimui skyrė 53 mln.lt. Daugiau informacijos: Jurga Budvilaitytė, Informacijos atstovė tel.: (8 ~ 5) 261 05 92, 212 24 81, 212 33 64, El. paštas [email protected] Ryšių su visuomene skyriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Malinovskis Tel. (8 5) 2743185