BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


ES struktūrinių fondų techninė pagalba padeda geriau informuoti visuomenę

Data

2006 01 01

Įvertinimas
0

Švietimo ir mokslo ministerija kartu su partneriais – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Paramos fondu Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) – baigė įgyvendinti projektą, kurio dėka visuomenė, žiniasklaida, paramos siekiantys pareiškėjai ir jos gavėjai buvo išsamiai informuoti apie galimybes gauti paramą, jos tinkamo panaudojimo sąlygas ir laukiamus rezultatus.Nuo 2005 m. pradžios šių institucijų organizuotuose mokymuose apie struktūrinių fondų paramą dalyvavo daugiau kaip tūkstančio paraiškas rengiančių bei projektus vykdančių institucijų atstovai, organizuota keletas viešų paramos panaudojimo aptarimų su socialiniais partneriais bei nevyriausybinėmis organizacijomis. 88 renginiuose iš viso dalyvavo beveik 4,5 tūkst. dalyvių. Renginiai vyko visose Lietuvos apskrityse. Išleista keletas informacinių leidinių (kai kurie – elektronine forma), atnaujinta ESFA interneto svetainė, atlikti kiti ES struktūrinę paramą viešinantys veiksmai.

Projektui skirta ES struktūrinių fondų parama iš techninei pagalbai skirtų lėšų. Be šios paramos informacija nebūtų laiku pasiekusi visų apskričių ar visuomenės grupių, kurioms ji buvo reikalinga. Projekto pradėta veikla bus tęsiama: Švietimo ir mokslo ministerija 2006 m. rugsėjį pasirašė naują paramos sutartį visuomenės informavimo apie ES struktūrinę paramą veiksmams 2007 m.

Techninę pagalbą informavimui apie ES struktūrinę paramą bei šios paramos viešinimui Finansų ministerija skiria paramą administruojančioms ministerijoms, agentūroms. Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2004-2006 m. administruoja daugiau kaip vieną milijardą litų ES struktūrinių fondų paramos.

Daugiau informacijos: Rima Martinėnienė, Švietimo ir mokslo ministerijos ES paramos koordinavimo skyrius, tel. 2743099, el. p. [email protected]