BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Europos Sąjungos investicijos: kokybiškas Lietuvos švietimas ir modernus mokslas

Data

2013 12 31

Įvertinimas
0
68.jpg

Šiemet baigiasi antrasis ES struktūrinės paramos Lietuvai laikotarpis. 2007–2013 metais Lietuvos švietimui ir mokslui buvo skirta daugiau nei 3 milijardai Lt ES struktūrinių fondų lėšų.

Skirta parama leido gerinti švietimo ir mokslo infrastruktūrą, ugdymo ir mokslo bazę, tobulinti mokytojų ir dėstytojų kvalifikaciją.

ES lėšomis renovuota 142 ikimokyklinių įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų. Dauguma šalies vidurinių mokyklų ir gimnazijų aprūpintos moderniomis mokymo priemonėmis.

Atnaujinta profesinių mokyklų praktinio mokymo bazė, panaudojant ES paramą kuriami 42 sektoriniai profesinio praktinio mokymo centrai.

ES lėšomis savo pastatus, laboratorijas atnaujino ir aukštosios mokyklos. Pernai duris atvėrė nauja VU biblioteka – Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras.

Panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas Lietuvoje kuriami penki mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimo centrai. Juos kuriant siekiama parengti ir įgyvendinti pasaulinės klasės mokslinių tyrimų infrastruktūros sistemą Lietuvoje, kuri generuotų inovatyvią mokslinę produkciją, praktiškai pritaikomą versle, pramonėje, skatintų naujas gamybos šakas ir su tuo susijusių naujų darbo vietų kūrimą.

ES investicijomis pasinaudojo per 166 000 mokinių, studentų, mokytojų, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenų, mokslininkų ir tyrėjų.

Šiuo metu su Europos Komisija derinama 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo veiksmų programa. Švietimo ir mokslo ministerija numačiusi du prioritetus. Pirmasis – skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, plėtoti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūrą ir gebėjimus moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai. Antrasis – tobulinti švietimo ir mokymo bazę, rūpintis mokinių ugdymo pasiekimų gerinimu, aukštojo mokslo kokybe. Mūsų akiratyje visuomet išliks ir suaugusiųjų mokymosi galimybių didinimas.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. p. [email protected]