BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Gruodį pradeda veikti atsinaujinusi Lietuvos mokslo taryba

Data

2022 12 01

Įvertinimas
0
pexels-mikhail-nilov-8851588.jpg
Pexels

Šiandien startuoja atsinaujinusi Lietuvos mokslo taryba (LMT) – prie institucijos prijungiama Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA). Naujos struktūros LMT perima MITA atliekamas funkcijas ir nuo šiol formuos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP) palankią aplinką, skatins MTEP veiklos kokybę bei rezultatų perdavimą visuomenei.

„LMT yra nuosekliai stiprinama, šalyje siekiant turėti aukščiausio lygio ekspertinę instituciją mokslo ir studijų politikos srityje. Šiuo tikslu MITA integruojama į LMT veiklą, plečiamos institucijos atsakomybės, taip pat joje kuriamas naujas Mokslo ir studijų politikos komitetas. Šie sprendimai leis mokslo politiką įgyvendinti veiksmingiau ir greičiau, auginti Lietuvos mokslą ir jo tarptautiškumą. Žymiai didinamas valstybės finansavimas mokslui – 2023 m. MTEP numatoma skirti 58 mln. eurų daugiau. Didėja finansavimas ir LMT – ateinančiais metais jis auga nuo 31 iki 50 mln. eurų. Papildomos lėšos padės sustiprinti LMT priemones, siekiant mokslo kokybės tobulinimo tikslų“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Gintautas Jakštas.

MITA prijungimu prie LMT siekiama sutelkti mokslo politikos srityje veikiančių įstaigų valdymą, tobulinti paramos mokslui administravimo ir paslaugų teikimo kokybę. Nuo šiol „vieno langelio“ principu veiksianti LMT mokslo ir studijų institucijoms galės pasiūlyti visą spektrą joms reikalingų paslaugų.

Naujos struktūros LMT sutelkiamas ES ir tarptautinių mokslo programų koordinavimas. Į instituciją galės kreiptis visi Lietuvos mokslininkai, norintys dalyvauti ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Europos horizontas“.

Taip pat LMT įsteigiama vieninga nacionalinių kontaktinių asmenų grupė, sutelkiant pajėgumus konsultuoti Lietuvos mokslininkus, ugdyti jų kompetencijas dalyvauti tarptautinėse mokslo programose.

Sustiprėjusi LMT koordinuos Mokslo ir inovacijų patarėjų tinklą valdžios institucijose, siekiant stiprinti įrodymais grįstą viešąją politiką Lietuvoje, formuluoti visuomenei aktualų ir valstybinės reikšmės mokslo ir inovacijų užsakymų poreikį, taip pat siūlyti tarptautinio bendradarbiavimo moksle srityje kryptis. LMT šiuo metu steigiamas naujas Mokslo ir studijų politikos ekspertų komitetas, teiksiantis siūlymus dėl Lietuvos mokslo ir studijų politikos tobulinimo.

Šią savaitę darbą pradėjo nauja LMT valdyba, jos pirmininku išrinktas prof. Eugenijus Butkus. Dauguma valdybos narių – tarptautinės bei darbo MTEP srityje patirties turintys mokslininkai. Toks tarptautinės darbo patirties reikalavimas LMT valdybos nariams taikytas pirmą kartą.

Paskelbtas konkursas ir į LMT pirmininko poziciją. Institucijos vadovas bus atsakingas už LMT valdymo stiprinimą bei veiklos efektyvumą, aktyviai dalyvaus formuojant šalies MTEP politiką. Taip pat rūpinsis LMT darbuotojų gerovės formavimu ir pointegracinės veiklos sinergijos užtikrinimu, MITA integravus į LMT veiklą, Mokslo ir studijų politikos ekspertų komiteto formavimu.

Siekiant sustiprinti LMT kaip mokslo politikos ekspertinę, patariamąją bei įvairias mokslo skatinimo priemones administruojančią ir finansuojančią instituciją, dar šių metų pradžioje buvo pakeistas jos pavaldumas – institucija tapo pavaldi Vyriausybei. Į vieną instituciją sutelktos mokslo politikos patariamosios ir įgyvendinimo funkcijos, užsibrėžta skatinti didesnį Lietuvos mokslo tarptautiškumą, geresnę jo kokybę bei rezultatus.

Sprendimas stiprinti LMT vaidmenį formuojant ir įgyvendinant mokslo politiką priimtas, atsižvelgus į tarptautinių organizacijų – Europos mokslo fondo bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos – rekomendacijas.