BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Informacinių technologijų naudojimas mokyklose išaugo dvigubai

Data

2002 01 01

Įvertinimas
0

Pastaraisiais metais Lietuva atliko didžiulę pažangą kompiuterizuojant mokyklas, pabrėžė švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius šiandien skaitydamas pranešimą tarptautinėje konferencijoje “Informacinės technologijos mokykloje”.Konferencijoje, kurią organizavo UNESCO informacinių technologijų švietime institutas ir Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių technologijų centras, pristatyti mokyklų kompiuterizavimo rezultatai ir perspektyvos.

Dar 2000 m. vienam kompiuteriui teko 60 moksleivių. Per dvejus metus mokyklas pasiekė per 10 tūkst. kompiuterių, ir šiemet šis santykis sumažėjo dvigubai. Dabar vienam kompiuteriui bendrojo lavinimo mokyklose tenka 31 moksleivis, o 9-12 kl. – 13 moksleivių.

Mokyklos ne tik aprūpinamos kompiuterine įranga. Pedagogai mokomi taikyti informacines technologijas savo darbe. 50 proc. 9-12 kl. mokytojų išklausė kompiuterinio raštingumo kursus. Artimiausiu laiku pedagogams bus sudarytos sąlygos baigti nuotolines kompiuterinio raštingumo studijas.

“Informacinės technologijos mokyklose padeda sukurti naują, informacijos šaltinių ir bendravimo priemonių įvairovės praturtintą mokymosi aplinką. Jų dėka geriau ir greičiau išugdomi įvairių dalykų žinios ir gebėjimai. Svarbu pabrėžti, kad mokyklose naudojamos lietuviškos programos”, - sakė A. Monkevičius.

UNESCO Informacinių technologijų švietime instituto direktorius akad. V. G. Kineliovas gerai įvertino Švietimo ir mokslo ministerijos parengtą informacinių tchnologijų mokyklose diegimo strategiją ir pasiūlė paramą ją įgyvendinant.

Numatoma, kad per dvejus ateinančius metus visi mokiniai ir mokytojai galės naudotis internetu. 2005 m. vienas kompiuteris teks 10 bendrojo lavinimo mokyklos moksleivių ir bus užtikrinta, kad visi bendrojo lavinimo mokyklą baigiantys mokiniai įgytų kompiuterinio raštingumo pagrindus.

Per dvejus ateinančius metus numatoma kompiuterizuoti visas mokyklų bibliotekas.

Konferencijoje “Informacinės technologijos mokykloje” dalyvauja švietimo ir mokslo ministras dr. Algirdas Monkevičius, UNESCO Informacinių technologijų švietime instituto direktorius akad. V. G. Kineliovas, Danijos, Rusijos, Vokietijos aukštųjų mokslų atstovai, Lietuvos mokslininkai, mokytojai, verslininkai.
Informacijos ir ryšių su visuomene
sektoriaus vadovė
Nomeda Barauskienė
tel. 274 31 85