BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Intelektiniam turtui – kruopšti apskaita ir patikima apsauga

Data

2009 01 01

Įvertinimas
0

Stiprinamas intelektinės nuosavybės teisinis suvokimas, kad intelektinės veiklos rezultatai būtų apskaitomi ir ginami ne prasčiau, nei materialinė nuosavybė. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius patvirtino rekomendacijas dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų. Jose mokslo ir studijų institucijoms patariama, kaip reglamentuoti mokslininkų ir institucijų teises bei pareigas, intelektinės nuosavybės apsaugą, kad tyrimų rezultatai būtų sėkmingiau komercinami bei rastųsi daugiau paskatų kurti ir registruoti vertingus intelektinės veiklos produktus.
Rekomendacijas parengė darbo grupė, sudaryta iš Švietimo ir mokslo, Teisingumo, Ūkio, Kultūros ministerijų, Valstybinio patentų biuro, Vilniaus universiteto, Kauno technologijos universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Biotechnologijos instituto, Vilniaus universiteto Medžiagotyros ir taikomųjų mokslų instituto, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos ir Žinių ekonomikos forumo atstovų.

„Siekdami, kad investicijos į mokslą duotų valstybei ekonominę grąžą, turime tinkamai saugoti mūsų intelektinį turtą “, - sako švietimo ir mokslo ministras G.Steponavičius. – Parengtos rekomendacijos - orientyras, kuris skatina mokslo ir studijų institucijas atkreipti dėmesį į jų teises, kaip naudoti, valdyti ar ginti apčiuopiamus mokslo veiklos rezultatus ar net iškeltas idėjas, įžvalgas.“

Nors Lietuva yra prisijungusi prie tarptautinių konvencijų, ginančių autorių teises, tačiau tik naujame Mokslo ir studijų įstatyme pirmą kartą aiškiai nurodytos pagrindinės gairės dėl mokslinės veiklos rezultatų nuosavybės apsaugos.

Tikimasi, kad šios rekomendacijos skatins mokslo ir studijų institucijas bendradarbiauti su verslu, rinkai pritaikant ir praktiškai panaudojant mokslinių tyrimų rezultatus ir kuriant didelę pridėtinę vertę turinčius intelektinius produktus.

Praktinis mokslinių tyrimų ir technologijų panaudojimas būtinas siekiant kurti aukštomis technologijomis paremtą ir tarptautinėje erdvėje konkurencingą ekonomiką. Veiksmingai valdydamos intelektinę nuosavybę mokslo ir studijų institucijos galės ne tik gerinti savo ekonominę ir socialinę būklę, bet ir rezultatyviau atliepti verslo ir socialinių partnerių poreikius, aktyviau prisidėti kuriant bendrą valstybės pažangą ir gerovę.

Rekomendacijas Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų galima rasti ministerijos tinklalapyje: https://smsm.lrv.lt/teisine_baze/docs/isakymai/2009-12-01-ISAK-2462(1).doc

Daugiau informacijos: Kristina Babelytė, Tarptautinių mokslo programų skyriaus vyr.specialistė, tel.: 8 5 2190119; el. paštas: [email protected]

Ryšių su visuomene skyrius
Tel. (8 5) 2191213