BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


„Internacionalizacija turi tapti mūsų aukštojo mokslo sistemos stiprybe“, – sako ministrė R.Žakaitienė

Data

2006 01 01

Įvertinimas
0

Gruodžio 11 d. švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė dalyvavo konferencijoje „Aukštasis mokslas Baltarusijoje: internacionalizavimo iššūkiai“, kurią surengė Europos humanitarinis universitetas ir Šiaurės ministrų taryba. Kreipdamasi į Lietuvos, Baltarusijos ir pasaulio akademinės bendruomenės atstovus bei politikus, ministrė atkreipė dėmesį į tai, kad šiandien internacionalizacija yra jau nebe mados ar prestižo, bet nacionalinių aukštojo mokslo sistemų išlikimo klausimas. Šio iššūkio rimtumą, pasak švietimo ir mokslo ministrės, galėtų pailiustruoti Lietuvoje dažnai minima Pasaulio banko ekspertų išvada, kurią jie padarė apibendrindami mūsų regiono aukštojo mokslo būklę. Ekspertų išvada byloja: jei nieko nebus daroma, po keliolikos metų mūsų regione bus ruošiami tik bakalaurai, o magistrantūros ir doktorantūros studijos koncentruosis didžiuosiuose Vakarų bei Skandinavijos universitetuose. „Lietuva jau pajuto šią tendenciją: šiemet į mūsų aukštąsias mokyklas neatėjo studijuoti žymi dalis geriausių abiturientų – pasinaudodami Europos Sąjungos piliečių teisėmis jie pasirinko studijas Vakaruose“, – sakė ministrė.

Švietimo ir mokslo ministerijos vadovė pabrėžė, kad internacionalizacija reiškia ne tik iššūkį, bet ir didžiules galimybes mūsų studentams ir mokslininkams. Jie gali mokytis ir dirbti geriausiuose savo srities mokslo centruose, užmegzti vertingus profesinius ryšius, įgyti neįkainojamos dalykinės ir gyvenimiškos patirties. „Nematau kito kelio, kaip internacionalizaciją iš grėsmės paversti mūsų aukštojo mokslo sistemos stiprybe: ne riboti, bet skatinti studentų ir dėstytojų migraciją, suderinti savo studijų ir mokslinio darbo organizavimą su tarptautinėmis praktikomis, pasirūpinti, kad išvykusieji galėtų sklandžiai grįžti ir savo aukštojoje mokykloje, savo šalyje kuo vaisingiausiai pritaikyti įgytas žinias ir patirtį“, – sakė R. Žakaitienė.

Konferencijos dalyviams ministrė priminė Lietuvos aukštojo mokslo sistemos internacionalizavimo kelią: pagal Bolonijos proceso gaires buvo pertvarkyta studijų sistema, įsitraukta į tarptautines studentų ir dėstytojų mainų programas, sėkmingai diegiamos tarptautinės akreditacijos, aukštojo mokslo kokybės kontrolės praktikos. Šalis yra ir psichologiškai, ir intelektualiai pasiruošę įveikti ir naujus internacionalizacijos iššūkius. „Tikiuosi, kad ryžtingi pertvarkymai, kuriuos aukštojo mokslo sistemoje numato atlikti dabartinė vyriausybė, leis per keletą metų dabartines internacionalizacijos grėsmes galutinai paversti privalumais“, – išreiškė viltį Roma Žakaitienė.

Švietimo ir mokslo ministrė taip pat pristatė Lietuvos siekį išlaikyti pusiausvyrą tarp globalinės ir regioninės dimensijos plėtojant savo aukštojo mokslo tarptautinius ryšius. R. Žakaitienė džiaugėsi konferencijos suteikta galimybe svarstyti artimiausios Lietuvos kaimynės Baltarusijos aukštojo mokslo internacionalizavimą Europos Sąjungos, Nepriklausomų Valstybių Sandraugos, Šiaurės šalių ir transatlantiniame kontekstuose: „Perimdami didžiųjų pasaulio centrų patirtį, esame ne mažiau suinteresuoti išlaikyti intensyvų dialogą su tomis šalimis, su kuriomis mus sieja ilgalaikiai istoriniai, ekonominiai, intelektiniai ir kultūriniai ryšiai. Esu tikra, kad Lietuva šiose diskusijose bus ne tik vieta, kurioje vyksta konferencija, bet ir aktyvus partneris, turintis vertingos patirties ir pasiruošęs ja pasidalinti“.



Ministro atstovė spaudai
Ieva Tamutytė
Tel. (8 5) 236 11 28