BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Įsibėgėja švietimo investicinė programa

Data

2002 01 01

Įvertinimas
0

Šiandien, gruodžio 19 d., įvykusioje Lietuvos Tūkstantmečiui skirtos Mokyklų tobulinimo programos baigiamoji 2002 m. konferencijoje švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius pasidžiaugė, jog programos įgyvendinimas įsibėgėja, atlikti visi reikalingi paruošiamieji darbai. Svarbiausias Mokyklų tobulinimo programos tikslas – iš esmės pagerinti pagrindinių mokyklų moksleivių mokymosi sąlygas ir pasiekimus, modernizuojant mokymą ir užtikrinant racionalų švietimui skirtų lėšų panaudojimą.

Pagal šią programą dar šiais metais vadybos žinias pagilino per 100 Lietuvos pagrindinių mokyklų vadovų. Beveik 4000 mokytojų (iš 124 mokyklų) buvo apmokyti taikyti vidaus audito metodiką.

Kitais metais pilnu pajėgumu startuoja visos programos dalys, vien tik renovuojamų mokyklų, be šių metų dešimties, bus dar 30. Jau šiais metais parengti visų 62 renovuojamų mokyklų investiciniai projektai.

Konferencijoje ministras A.Monkevičius pažymėjo, jog programos priemonės dera su ilgalaikės švietimo plėtotės strateginėmis nuostatomis ir Naujos redakcijos švietimo įstatymo projektu – numatyta sukurti vertinimo sistemą, vidinį ir išorinį auditą, monitoringą, tinklo tvarkymo metodiką ir kt.

“Mokyklų tobulinimo programa yra pati didžiausia investicija į švietimą per atkurtos nepriklausomybės laikotarpį”, - sakė A.Monkevičius.

Ateinančiais metais bus perkami mokinių pavežėjimui skirti Geltonieji autobusai. Taip pat 2003 m. numatoma parengti nacionalinę ir regioninę švietimo būklės ataskaitas, trumpą švietimo būklės apžvalgą plačiajai visuomenei, energijos mokymo programą renovuotoms mokykloms ir kt.

Pasaulio banko misija rugsėjo mėn. palankiai įvertino pasiruošimą Mokyklų tobulinimo programos įgyvendinimui ir parengiamuosius darbus.
Mokyklų tobulinimo programoje numatoma, jog iki 2005 m. daugiau nei pusė Lietuvos pagrindinių mokyklų bus aprūpintos ir išmokytos naudotis moderniomis mokymo priemonėmis. 6 tūkst. mokytojų bus pasirengę taikyti aktyvius mokymo metodus, alternatyvius moksleivių pažangos vertinimo būdus, modernias mokymo priemones ir naujas technologijas. Bus renovuotos 62 mokyklos, po vieną kiekvienoje savivaldybėje. Taip pat bus perkami geltonieji autobusai.
Programai įgyvendinti skiriama 180 mln. litų, iš jų 100 mln. litų paskolą suteikė Pasaulio bankas.

Baigiamojoje Konferencijoje dalyvavo Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius, kiti ministerijos specialistai, Pasaulio banko atstovai, savivaldybių švietimo skyrių vedėjai, Kauno, Panevėžio ir Šiaulių apskričių viršininkų administracijų socialinių ir švietimo reikalų departamentų direktoriai.


Informacijos ir ryšių su visuomene sektoriaus
vyriausiasis specialistas Edvardas Špokas
tel. 274 31 85