BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


J.Petrauskienė: Penkių Kauno universitetų jungimas – tai tik pirmas žingsnis čia telkiant universitetų potencialą

Data

2018 01 12

Įvertinimas
0
ZEN_5853.jpg

Penki Kauno universitetai konsoliduojami į du. Į vieną universitetą jungsis Vytauto Didžiojo, Aleksandro Stulginskio ir Lietuvos edukologijos universitetai, o prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bus prijungtas Lietuvos sporto universitetas. Tokius sprendimus praėjusios savaitės pabaigoje priėmė Seimas.

„Dalies Kauno universitetų sujungimas savaime neišspręs visos Kauno aukštųjų mokyklų problematikos, tai tik pirmas žingsnis telkiant mokslo ir studijų potencialą. Šis sprendimas - realus žingsnis, kurį priimant atsižvelgta į Vyriausybės nutarimą, aukštųjų mokyklų siūlymus, įgyvendinamas Seimo nutarimas dėl valstybinių universitetų tinkle optimizavimo”, –  sako ministrė Jurgita Petrauskienė.

Kaip pabrėžia ministrė J. Petrauskienė, didžiausia vertybė, vykdant aukštojo mokslo pertvarką, yra dėstytojai ir studentai, kuriems turi būti sudarytos puikios sąlygos studijoms ir darbui. Turi būti efektyviai naudojama infrastruktūra bei administravimui skiriamos lėšos. Siekiant stiprinti kokybę, būtina keisti finansavimo ir išorinio vertinimo sistemą. Tie žingsniai jau žengiami.

Anot ministrės, sujungiant universitetus, mažinamas studijų programų dubliavimas, sutelkiami moksliniai pajėgumai, didesnės galimybės vykdyti tarpkryptines studijas ir tyrimus. Siekiant stiprinti kokybę, numatomos investicijos į studijų programų atnaujinimą, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimą, mokslinius tyrimus.

Ypatingas uždavinys – Kaune sukurti pedagogų rengimo centrą – iš esmės atnaujinant mokytojų rengimą, pasitelkiant geriausią tarptautinę patirtį, pasiūlant naujas mokytojų rengimo studijų programas, plėtojant mokslinį potencialą.

Kaune numatyta sukurti trijų valstybinių  universitetų tinklą. Reorganizuotų VDU, LEU ir ASU veiklos bus vykdomos Kaune, o dabartiniams LEU studentams sudarytos sąlygos studijas baigti Vilniuje.

Antras Kauno valstybinių universitetų tinklo kūrimo žingsnis – LSU prijungti prie LSMU, užtikrinant LSU studijų ir mokslinės veiklos tęstinumą.

Toliau plėtojamas Kauno technologijos universitetas, telkiantis technologijos ir fizinių mokslų sričių potencialą.

„Tai – kelio pradžia, bet ne pabaiga vykdant aukštųjų mokyklų tinklo pertvarką Kaune“, –  tvirtina ministrė J. Petrauskienė.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. +370 5 219 1173
El. paštas [email protected]