BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Kas naujo organizuojant 2007 m. brandos egzaminus

Data

2006 01 01

Įvertinimas
0

Švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė patvirtino naują „Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą“. Jame numatyta, kad brandos atestatui gauti mokiniai ir buvę mokiniai privalės išlaikyti lietuvių kalbos ir dar dviejų pasirinktų individualaus ugdymo plano dalykų brandos egzaminus. Be to, neišlaikiusiems kalbos įskaitos, nebus leidžiama laikyti to dalyko brandos egzamino. Bet mokiniai ir buvę mokiniai brandos atestatui gauti neprivalės laikyti užsienio kalbos įskaitos, jeigu to dalyko brandos egzamino nepasirinks.

„Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše“ patikslintas atleidimas nuo brandos egzaminų dėl ligos. Leidžiama mokinį ar buvusį mokinį atleisti nuo brandos egzaminų, jeigu ligų sąraše nurodytas atleidimo terminas baigiasi po to dalyko brandos egzaminui pakartotinėje sesijoje nustatytos datos. Nustatyta brandos egzamino vykdymo instrukcijos, egzamino užduoties formos bei vertinimo instrukcijos pritaikymo tvarka specialiųjų poreikių kandidatams ir laikinų sveikatos sutrikimų turintiems kandidatams.

Apraše sugriežtinti reikalavimai parenkant brandos egzamino užduoties rengimo grupės narius, jų atsakomybė užtikrinant užduoties slaptumą. Numatyta, kad skundą dėl vyresniojo vykdytojo, vertinimo komisijos pirmininko sprendimo nevertinti valstybinio brandos egzamino darbo nagrinės švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudaryta komisija, o skundą dėl mokyklinio brandos egzamino nevertinimo – apskrities viršininko administracijos Valstybinės švietimo priežiūros skyrius (tarnyba).
Apraše taip pat atsirado atskiras skyrius, išryškinantis asmenų, vienokiu ar kitokiu būdu susietų su brandos egzaminais, atsakomybę įvairiuose brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo etapuose.

Išsamesnės informacijos teirautis: Švietimo ir mokslo ministerija, Kostancija Mikolajevičienė, tel. (8 5) 27 43 191.

Ryšių su visuomene skyriaus vyresnioji specialistė Alma Vijeikytė
Tel. (8 5) 2743135