BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Ketinama įkurti Europos technologijų institutą

Data

2006 01 01

Įvertinimas
0

Europos Komisija, kartu su Lietuva bei kitomis ES šalimis narėmis, svarsto reglamentą, kuriuo numatoma įsteigti Europos technologijų institutą. Pagrindinis instituto tikslas – skatinti inovacijas Europoje.Komisija siūlo, kad institutą sudarytų nedidelė centrinio valdymo struktūra bei žinių ir inovacijų bendruomenės, kurios įgyvendintų instituto tikslus ir uždavinius. Numatoma, kad valdymo taryba išskirs pagrindines sritis, kuriose turėtų pradėti veikti žinių ir inovacijų bendruomenės. Šios bendruomenės, nacionalinės ar tarptautinės, kursis savanoriškai, o jas tvirtins valdymo taryba. Opūs finansiniai klausimai dar liko neaptarti, tačiau siūloma, kad svariausią dalį instituto biudžete sudarytų privatus kapitalas, o bendruomenės kreiptųsi ir į įvairias finansinę paramą teikiančias Europos Sąjungos programas (7 Bendrąją programą, Konkurencingumo ir inovacijų programą ir kt.).

Koks turėtų būti Europos technologijų institutas, išsamiai svarsto Europos Komisijos teikimu sudaryta darbo grupė, kurią sudaro po du atstovus iš kiekvienos valstybės narės. Lietuvai šioje grupėje atstovauja paskirti du Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijos atstovai. Suomijos pirmininkavimo ES laikotarpiu įvyko trys grupės posėdžiai, kitų metų pirmą pusmetį numatyti dar penki.

Į daugelį klausimų dar lieka neatsakyta. Atsakymų tikimasi gauti iš valdymo tarybos, kuri turėtų pradėti savo veiklą artimiausiais metais. Europos Komisijos manymu, institutas neturėtų dubliuoti jau egzistuojančių struktūrų, tokių kaip technologinės platformos ar klasteriai. Unikalūs instituto kriterijai turės būti jo dydis, privaloma trijų sričių – mokslinių tyrimų, švietimo ir verslo jungtis - bei išskirtinė kompetencija.

Europos technologijų instituto idėją 2005-ųjų vasarį pirmą kartą iškėlė Europos Komisijos pirmininkas J.M. Barroso. Jis išsakė susirūpinimą lėta žinių ekonomikos procesų eiga, nepakankamai veiksmingais mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatais ir jų panaudojimu ūkio konkurencingumui didinti. J.M. Barroso nuomone, institutas galėtų būti svarbus kompleksinės strategijos, sutelkiančios žinias ir inovacijas ekonominiam proveržiui užtikrinti, elementas.

Išsamesnės informacijos kreiptis: Karina Firkavičiūtė, Švietimo ir mokslo ministerijos Tarptautinių mokslo programų skyriaus vedėja, tel. (8 5) 21 90 118.

Ryšių su visuomene skyriaus vyresnioji specialistė Alma Vijeikytė
Tel. (8 5) 2743135