BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Kiekvienas vaikas turi gauti kokybišką išsilavinimą

Data

2005 01 01

Įvertinimas
0

Vienas svarbiausių dabarties švietimo uždavinių – suteikti kokybišką ugdymą kiekvienam vaikui. Dėl to būtina diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą pagal mokinių galias ir poreikius, mažinti ugdymo turinio apimtis, integruoti daugiau dalykų. Šiuos ir kitus švietimo uždavinius bei tikslus išryškino Vilniaus universitete vykusios konferencijos „Ugdymo turinio raida: ko mokysis mūsų vaikai XXI amžiuje“ dalyviai. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Švietimo ir mokslo ministerijos, leidėjų, verslininkų, mokytojų asociacijų, tėvų organizacijų atstovai. Konferenciją organizavo Švietimo ir mokslo ministerija, Bendrojo ugdymo taryba, Švietimo plėtotės centras.

Priimtoje konferencijos rezoliucijoje taip pat pabrėžiamas mokytojų rengimo tobulinimas, kad pedagogai sugebėtų ne tik tradiciškai, bet ir naujai perteikti ugdymo turinį mokiniams.

Kalbant apie ugdymo turinį, neišvengiamai reikia kalbėti apie mokinių krūvius. Konferencijos dalyviai sutarė, kad ugdymo turinio formavimą reikia decentralizuoti, kad dalį atsakomybės už ugdymo turinį ir per didelius mokinių krūvius turi prisiimti ir savivaldybės, ir mokyklos. Šalyse, pvz., Suomijoje, kur šis procesas decentralizuotas, mokiniai tarptautiniuose tyrimuose parodo geriausius rezultatus. Beje, ir Lietuvoje kai kurie mokyklų vadovai jau susikviečia mokytojus pasisakyti, ko jie mokys mokinius, tarkime, ateinančią savaitę. Apsitardami mažose grupelėse (pvz., fizikai, matematikai, chemikai), ko jie mokys vaikus po savaitės, kokias užduotis skirs, mokytojai patys gali koordinuoti, kad krūvis mokiniams nebūtų per didelis.

Buvo akcentuota, kad per 15 metų ugdymo turinio formavimo srityje pasiekta pažanga reikšminga: parengta keletas Bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų redakcijų, grįstų moderniąja pedagogika, periodiškai tobulinami bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo planai, įdiegtas profilinis ugdymas, parengtos modernesnės egzaminų programos, įsibėgėjo nacionalinių vadovėlių rengimas ir leidyba bei kt.

Šios konferencijos pranešimai ir rezoliucija bus pateikti Švietimo ir mokslo ministerijos bei Švietimo plėtotės centro tinklalapiuose: www.smm.lt; www.pedagogika.lt

Informacijos ir ryšių su visuomene sektoriaus vyresnioji specialistė Alma Vijeikytė Tel. (8 5) 2743136