BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Kuriamos galimybės aktyvesnei pameistrystės plėtrai Lietuvoje

Data

2014 12 23

Įvertinimas
0
cedefop 3.jpg

Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis susitiko su Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) eksperte Irina Jemeljanova. Susitikimo metu aptartos pameistrystės mokymo formos stiprinimo Lietuvoje galimybės, kiti praktinio mokymo klausimai, taip pat Lietuvos Vyriausybės jaunimo užimtumo skatinimo politika mokymosi visą gyvenimą kontekste.

Švietimo ir mokslo ministerijos kvietimu, CEDEFOP - bendradarbiaudamas su Lietuvos profesinio mokymo, studijų institucijomis, darbdavių organizacijomis - atlieka išsamią pameistrystės diegimo Lietuvoje analizę. Susitikimo metu aptarti tarpiniai atliekamos analizės rezultatai, pirmieji interviu su įvairiomis grupėmis rezultatai, galimi veiksmai profesinio mokymo politikos ir praktikos lygiu, siekiant, kad pameistrystės mokymo forma veiktų ir suteiktų kokybišką mokymosi patirtį.

CEDEFOP atliekamos analizės pagrindu 2015 metų pavasarį bus parengtos rekomendacijos padėsiančios Lietuvos Vyriausybei rasti veiksmingų būdų didinant profesinio mokymo patrauklumą ir mažinant jaunimo nedarbą, motyvuojant jaunus ir vyresnius asmenis įgyti profesinę kvalifikaciją ir greičiau įsidarbinti, taip pat skatinant aktyvesnį profesinio mokymo įstaigų ir verslo organizacijų bendradarbiavimą.

Pasak švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio, CEDEFOP atlikta analizė ir pateiktos rekomendacijos padės dar labiau sustiprinti praktinį specialistų rengimą pagal darbo rinkos poreikius. Aktyvus pameistrystės diegimas mūsų profesiniam mokymui suteiks lankstumo, tvirtų bendradarbiavimo ryšių su verslu, kadangi darbdaviai patys prisiimtų atsakomybę už mokymą darbo vietose.

Pameistrystė – tokia profesinio mokymo forma, didžiąją dalį laiko sudaro praktika realioje darbo vietoje. Lietuvoje pameistrystė įteisinta kaip viena iš profesinio mokymo organizavimo formų, tačiau ji vis dar taikoma retai.

Profesinio mokymo populiarumas ir paklausa Lietuvoje auga. Šiemet profesijos panoro mokytis per 21 tūkst. jaunuolių, iš viso profesijos mokosi beveik 50 tūkst. mokinių. Šiuo metu Lietuvoje veikia 74 profesinio mokymo įstaigos, 22 iš jų - jau atidaryti modernūs sektoriniai praktinio mokymo centrai. Panaudojant ES struktūrinių fondų paramą Lietuvoje jų steigiama per 40. Didžiąją profesijos mokymosi laiko dalį, apie 70 proc., jau sudaro praktinis mokymas mokykloje ar įmonėje.

Profesinėse mokyklose teikiamas pagrindinis, vidurinis išsilavinimas ir kartu profesinė kvalifikacija.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
[email protected]