BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Kviečiame dalyvauti viešojoje konsultacijoje dėl Suaugusiųjų švietimo modelio kūrimo

Data

2021 12 14

Įvertinimas
0
pexels-photo-733856_.jpg

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija kviečia dalyvauti viešojoje konsultacijoje dėl Suaugusiųjų švietimo modelio rengimo. Konsultacija vyks 2021 m. gruodžio 21 d. 9.00–11 .00 val., jos rezultatai bus panaudoti rengiant Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo projektą.

Suaugusiųjų švietimo modelis rengiamas siekiant skatinti suaugusiųjų švietimą, didinti Lietuvos gyventojų informuotumą apie suaugusiųjų švietimo galimybes ir jo finansavimą, taip pat plečiant suaugusiųjų švietimo prieinamumą. Šis modelis apimtų valdyseną, prioritetinių programų ir tikslinių grupių identifikavimą, paslaugų (mokymo) kokybės užtikrinimą, finansavimo sistemos elementus.

Parengtas Suaugusiųjų švietimo modelis padėtų užtikrinti lengvesnį informacijos apie mokymosi galimybes pasiekiamumą, stiprinti motyvaciją mokytis, sudaryti sąlygas pasirinkti kokybiškas mokymo paslaugas ir savarankiškai valdyti karjerą, skatintų sąmoningai rinktis karjerą ir užtikrintų ugdymosi tęstinumą, mokymąsi visą gyvenimą suderinti su šalies ūkio ir visuomenės poreikiais.

Viešosios konsultacijos tikslas – sulaukti suinteresuotų šalių pasiūlymų dėl Suaugusiųjų švietimo modelio kūrimo:

  • modelio valdymo / administravimo sistemos funkcionalumo;
  • nacionalinių / regioninių poreikių ir prioritetų nustatymo;
  • tikslinių grupių atrankos, patekimo / pritraukimo į modelį;
  • verslo, kaip naudos gavėjo, įtraukimo į modelį;
  • paslaugų (mokymų) teikėjų atrankos ir patekimo į modelį.

Dalyvauti viešojoje konsultacijoje kviečiami aukštųjų, profesinių mokyklų, privačių mokymo paslaugų teikėjų, verslo, darbdavių organizacijų, NVO atstovai.

Diskusija vyks „MS Teams“ darbo erdvėje. Registruotis galima čia iki 2021 m. gruodžio 20 d. Užsiregistravusiems dalyviams bus išsiųsta prisijungimo nuoroda.

Daugiau informacijos teikia Vida Janavičienė, Mokymosi visą gyvenimą departamento Neformalaus švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, el. paštu [email protected] arba tel. (8 5)  219 1237.

Komunikacijos skyrius