BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Kviečiame kandidatuoti į nepriklausomus Nacionalinės švietimo agentūros Tarybos narius

Data

2021 02 19

Įvertinimas
0
1.JPG

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kviečia kandidatuoti į nepriklausomus Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) Tarybos narius. Pretendentų dokumentų laukiama iki kovo 20 d.

Bus renkami 5 tarybos nariai. Iš viso NŠA Tarybą sudarys 9 žmonės, iš kurių 5 - nepriklausomi nariai: švietimo ekspertas, veiklos, atitinkančios Nacionalinės švietimo agentūros veiklos uždavinius, ekspertas, strateginio planavimo ir valdymo ekspertas, organizacijų pokyčių valdymo ekspertas, kokybės vadybos ekspertas. Du narius deleguoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, po vieną – Lietuvos savivaldybių asociacija ir Lietuvos savivaldybių švietimo padalinių vedėjų asociacija.

Kandidatus gali siūlyti juridiniai ir fiziniai asmenys. Kandidatas taip pat gali pats siūlyti savo kandidatūrą.

Kandidatas turi būti nepriekaištingos reputacijos, atitikti bent vieną iš nustatytų reikalavimų: turėti ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo (ar profesinės veiklos) patirties švietimo srityje, išmanyti ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir mokytojų kvalifikacijos teisinį reglamentavimą, ugdymo plėtros tendencijas. Privalumas yra mokslinės veiklos vykdymas ir  tarptautinė patirtis švietimo srityje. Taip pat kandidatas turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų: turėti ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo ar profesinės veiklos patirties, susijusios su NŠA veiklos uždaviniais; darbo juridinio asmens vadovu ar vadovaujamo darbo strateginio planavimo srityje patirties; ne mažiau kaip 3 metų darbo organizacijų pokyčių valdymo, konsultavimo, vertinimo ar projektų valdymo srityje; kokybės vadybos sistemų diegimo, procesų valdymo, rizikų valdymo ar organizacijos išteklių valdymo srityje. 

Taryba yra kolegiali, visuomeniniais pagrindais veikianti NŠA veiklos koordinavimo institucija, kurios paskirtis - padėti agentūros vadovui strateginio planavimo, organizacijos valdymo, švietimo ir kt. klausimais. Tarybos nario kadencija – 4 metai.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžios NŠA veiklos sritys  – ugdymo turinio įgyvendinimo ir švietimo pagalbos organizavimo stebėsena, ugdymo turinio pokyčių vertinimas, brandos egzaminų, kitų mokinių pasiekimų organizavimas, nacionalinių ir tarptautinių tyrimų organizavimas, pretendentų į švietimo įstaigų vadovus atranka, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų aprūpinimas ir kt.  

Kandidatų gyvenimo aprašymus prašome siųsti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai vienu iš pasirinktų būdų: paštu (adresas A. Volano g. 2, 01516 Vilnius) arba el. paštu [email protected].

Daugiau informacijos ir kandidato anketa skelbiama ministerijos interneto tinklalapyje https://smsm.lrv.lt/lt/komisijos-ir-darbo-grupes.

Pasiteirauti: Loreta Graželienė, Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 219 1246.

 

 

 

Komunikacijos skyrius

El. p. [email protected]