BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Lankstesnis valstybinės kalbos mokėjimo vertinimas sudarys lengvesnes sąlygas kitakalbių integracijai

Data

2003 01 01

Įvertinimas
0

Vyriausybės nutarimu, atsižvelgiant į Lietuvos integraciją į Europos Sąjungą, tiksliai apibrėžtos valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos, jų turinys ir taikymas. Kategorijos suderintos su Europos Tarybos rekomenduojamomis kalbos mokėjimo lygių charakteristikomis.
Valstybinės kalbos mokėjimo kategorija – tai valstybinės kalbos mokėjimo lygis, pagal kurį sprendžiama apie asmenų valstybinės kalbos mokėjimą einant tam tikras pareigas, atliekant tam tikros profesijos ar kvalifikacijos darbą.

Patikslintas kalbos mokėjimo kategorijų turinys ir jų taikymas įvairioms pareigybėms sudarys prielaidas tiksliau ir konkrečiau taikyti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas kitakalbiams asmenims, palengvins jų integravimąsi į valstybės gyvenimą.
Nevalstybinėms institucijoms, susiduriančioms su tiesioginiu klientų aptarnavimu, šių kategorijų taikymas yra rekomendacinio pobūdžio.

Taip pat nutarimu užtikrinamas Pilietybės įstatyme numatytų valstybinės kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzaminų tęstinumas, sudaromos tinkamos egzaminų sąlygos visiems asmenims, siekiantiems įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę.

Valstybinės kalbos egzaminą organizuoja ir vykdo valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos.