BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Lietuva bus atstovaujama Europos suaugusiųjų švietimo asociacijoje

Data

2002 01 01

Įvertinimas
0

Lapkričio 10-11 dienomis vykusioje Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos (European Association of Adult Education - EAEA) Generalinėje Asamblėjoje buvo išrinktas naujas EAEA prezidentas ir valdyba. Prezidentu tapo Vengrijos aukštesniųjų liaudies mokyklų Asociacijos pirmininkas – Janos Toth. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos pirmininkė Roma Juozaitienė buvo išrinkta į Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybą. R.Juozaitienė taip pat gavo Latvijos bei Estijos suaugusiųjų švietėjų asociacijų įgaliojimus atstovauti visoms trims Baltijos šalims šioje valdyboje. Tai pirmas atvejis, kai mūsų šalis bus atstovaujama EAEA valdyboje.

“Mums atsivėrė galimybė gauti ir perduoti svarbiausias suaugusiųjų švietimo naujienas ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų Baltijos valstybių. Taip pat atsirado reali galimybė daryti įtaką bendriems sprendimams Europos kontekste”, - sakė R.Juozaitienė.

Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos Generalinė Asamblėja vyko kaip tęstinis konferencijos “Visą gyvenimą trunkantis mokymasis Europoje – link Mokymosi visiems (EFA) tikslų ir CONFINTEA V darbotvarkės” renginys. Pagrindiniai minimos konferencijos organizatoriai – UNESCO, UNESCO Švietimo Institutas, Vokietijos aukštųjų liaudies mokyklų sąjungos tarptautinio bendradarbiavimo institutas, Europos suaugusiųjų švietimo asociacija, Bulgarijos švietimo ir mokslo ministerija.

Konferencijoje dalyvavo virš 200 delegatų iš įvairių pasaulio šalių. Jos metu buvo diskutuojama įvairiais visą gyvenimą trunkančio mokymosi klausimais, pagrindinį dėmesį skiriant suaugusiųjų švietimui.
Pasak Romos Juozaitienės, tai pirmas bandymas apjungti vyriausybines ir nevyriausybines organizacijas, tyrimo institutus ir akademinę visuomenę į bendrą diskusiją apie suaugusiųjų mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija yra Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos nare tapo 1993 m. Ji telkia Lietuvos suaugusiųjų švietėjus bei suaugusiųjų švietimo srityje dirbančias institucijas bendrai veiklai, skirtai pavienių asmenų bei įvairių organizacijų narių nuolatinio mokymosi visuomenėje nuostatos ugdymui ir tęstinio mokymosi galimybių plėtotei.

(Platesnė informacija: Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos pirmininkė Roma Juozaitienė, tel. 231 23 09)


Informacijos ir ryšių su visuomene sektoriaus
vyriausiasis specialistas Edvardas Špokas
tel. 274 31 85